Ga direct naar de content

Methodiekbeschrijving Slachtoffers 'Loverboys' in de JeugdzorgPlus

Beschrijving en ontwikkeling van een integrale behandelmethodiek voor jonge vrouwelijke slachtoffers van 'loverboys'.
Publicatiedatum: 01 september 2015

Het lectoraat Disability Studies; Diversiteit in Participatie van Hogeschool Rotterdam heeft samen met Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden de opdracht gekregen een basis te leggen voor een methodiekbeschrijving die speciaal is afgestemd op deze doelgroep.

Toon:

Gegeven de doelstellingen is gekozen voor een participatief ontwerp onderzoek, waarin gestreefd is naar co-creatie. Hiervoor is het nodig om alle betrokken stakeholders een stem te geven. Er is literatuurstudie gedaan, er zijn interviews en focusgroepen gehouden met meisjes en hun ouders en er heeft participerende observatie plaats gevonden. Ook zijn er interviews gehouden met de professionals van het team. Tijdens het project zijn er regelmatige vergaderingen geweest met het team en het management om resultaten terug te koppelen en te discussiĆ«ren over hoe verder te gaan.

In dit onderzoek is gebruikgemaakt van de gespreksmethode Mijn Pad, tevens ontwikkeld door het lectoraat Disability Studies, Diversiteit in Participatie.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.