Inloophuizen

Evaluatieonderzoek inloophuizen
Publicatiedatum: 01 januari 2013

Inloophuizen zijn een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten. In het evaluatieonderzoek wordt nagegaan in hoeverre de geboden activiteiten en de ondersteuning voldoen aan de behoeften van de bezoekers.

Toon:

Er wordt in Nederland door veel mensen met kanker en hun naasten gebruik gemaakt van inloophuizen. Dit zijn naar ruwe schatting jaarlijks 35.000 mensen. Een inloophuis is een plaats waar mensen met kanker en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten. Het inloophuis staat open voor iedereen die met kanker in aanraking komt, of is geweest, voor de partners, familieleden, en andere betrokkenen. Het is een plek voor lotgenotencontact. Er bestaan meer dan 88 inloophuizen in Nederland.

Er zijn geen systematische gegevens bekend over de evaluatie (waardering en effecten) van bezoeken aan inloophuizen. Hierdoor kan geen gericht beleid gemaakt worden over het aantal benodigde inloophuizen, het aanbod aan activiteiten en begeleidingsvormen en de inpassing in een algemeen landelijk beleid inzake de ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten door de overheid, gezondheidszorg, zorgverzekeraars en subsidiƫnten.

De belangrijkste vragen in dit evaluatieproject luiden: Wat zijn de behoeften van de bezoekers van een inloophuis? Sluit het aanbod van de inloophuizen aan bij de verwachtingen van de bezoekers? Wat is de waardering van de activiteiten en/of begeleiding en welke betekenis kennen de bezoekers toe aan de activiteiten en/of begeleiding wat betreft de beleving van hun ziekte, hun leven, toekomst en sociale contacten? In dit evaluatieproject worden mensen met kanker en hun naasten in 25 inloophuizen benaderd om op deze vragen antwoord te krijgen. Dit gebeurt door een vragenlijstonderzoek, aangevuld met interviews. De inloophuizen worden nauw bij de uitvoering van het project betrokken.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.