Ga direct naar de content

Camp COOL

Activiteitenkamp voor jongeren met een chronische nieraandoening
Publicatiedatum: 01 januari 2011

De Nierstichting Nederland heeft in september 2011 reeds voor de vijfde keer Camp COOL georganiseerd. COOL staat voor Communicatie, Ontplooiing, Ontmoeting en Lol en is een activiteitenkamp voor 16-25 jarigen met een chronische nieraandoening. Tijdens deze kampweek leren jongeren met een chronische nieraandoening vaardigheden met en ván elkaar om zelfstandig met hun aandoening om te gaan.

Toon:

Ook wil het kamp jongeren ondersteunen bij het ontwikkelen van de zelfstandigheid tijdens de transitieperiode van kindertijd naar volwassenheid, binnen en buiten de zorg.

Een deel van de jongeren valt in een risico groep voor een ‘slechte’ transitie naar de zorg voor volwassenen en vrijwel alle jongeren transitie een erg belangrijk onderwerp vinden. Ook blijkt dat jongeren behoefte hebben aan ondersteuning op participatie domeinen, zoals relaties en werk. Dit onderschrijft de noodzaak van een interventie als Camp COOL. 

Projectbeschrijving

Camp COOL is een uniek concept om twee verschillende redenen. Ten eerste is er het buddy-deelnemers concept: jongeren die zelf eerder mee zijn geweest en reeds de transitie naar de zorg voor volwassen hebben doorlopen, leiden het kamp. Daarnaast is het bijzondere er aan dat jongeren door de zorgverlener uit het ziekenhuis worden ‘verwezen’, en niet lid hoeven te zijn van een patiëntenorganisatie.

Tot op heden zijn de ervaringen en waarderingen van de jongeren en de effecten van het kamp op hun zelfstandigheid en maatschappelijke participatie niet systematisch in kaart gebracht. Kenniscentrum Zorginnovatie heeft daarom Camp COOL geëvalueerd.

Doel van dit project is om gegevens over de specifieke werkzame elementen van de opzet, de waardering van de deelnemers en de effecten van dit bijzondere zelfmanagement ondersteuningsprogramma op jongeren met een chronische nieraandoening te onderzoeken en systematisch in kaart te brengen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.