Ga direct naar de content

Academische Werkplaats Autisme

Samen Doen!
Publicatiedatum: 01 januari 2014

De Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! heeft als doel de participatie van mensen met autisme in de samenleving te verbeteren. De 35 organisaties die hier aan deelnemen, waaronder ons kenniscentrum, gaan samen zorgen voor verdere ontwikkeling en verspreiding van producten op het gebied van begeleiding van mensen met autisme tijdens grote veranderingen in het leven.

Toon:

De Academische Werkplaats Autisme Samen doen! beoogt de samenlevingsparticipatie van mensen met autisme te optimaliseren door tijdens cruciale transities in de levensloop te voorzien in integrale, evidence-based diagnostiek en begeleiding vanuit diverse sectoren. Door binnen dit samenwerkingsverband duurzaam te verbinden tussen sectoren en disciplines, integreren en bevorderen wij de kennis van professionals. Zo verbeteren we de toerusting van professionals én de toeleiding van mensen met autisme naar een andere fase in de levensloop. Bij elke transitie in de levensloop is er een taakstelling geformuleerd:

  • Taak 1: Transitie Peutertijd - van niet naar wel weten; een solide basis door vroege herkenning en goede toerusting van het gezin en leidsters
  • Taak 2: Transitie Kindertijd - beter op gang helpen en houden door goede toerusting en toeleiding binnen het onderwijs
  • Taak 3: Transitie Adolescentie - een goede basis voor eerste intieme relaties door een gezonde psychoseksuele ontwikkeling
  • Taak 4: Transitie (Jong)volwassenheid - het vinden en behouden van passend werk
  • Taak 5: Transitiefase: wonen - begeleid of zelfstandig kunnen wonen
  • Taak 6: Transitie (Jong)volwassenheid - een goede overstap van zorg voor jeugd naar volwassenen zorg

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.