Ga direct naar de content

Academische Werkplaats Autisme

Samen Doen!
Publicatiedatum: 01 januari 2014

De Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! heeft als doel de participatie van mensen met autisme in de samenleving te verbeteren. De 35 organisaties die hier aan deelnemen, waaronder ons kenniscentrum, gaan samen zorgen voor verdere ontwikkeling en verspreiding van producten op het gebied van begeleiding van mensen met autisme tijdens grote veranderingen in het leven.

Toon:

In een maatschappij waar participatie steeds belangrijker wordt, is ook participatie door mensen met een blijvende beperking als autisme een groot goed. Meedoen in de samenleving kan voor mensen met autisme een uitdaging vormen. Ze hebben vaak moeite met begrijpen van wat er precies van hem of haar verwacht wordt. Vooral bij grote veranderingen in het leven (naar een andere school gaan, verkering krijgen, werk vinden, zelfstandig gaan wonen, of hulp zoeken bij een nieuwe zorginstantie) is de uitdaging voor mensen met autisme én hun omgeving groot. 35 Organisaties nemen deel aan de Academische Werkplaats.

Kenniscentrum Zorginnovatie neemt actief deel aan de nieuwe Academische Werkplaats Autisme Samen doen!, waarvan ggz-instelling Yulius initiatiefnemer van is. Per levensfase en/of levensdomein is er een werkgroep opgericht. Het kenniscentrum participeert in alle zes de werkgroepen en levert diverse trekkers van werkgroepen. Verschillende onderzoekers en alle lectoren uit de onderzoekslijn Zelfmanagement & Participatie zijn betrokken.

Klik hier voor meer informatie over de Academische Werkplaats. Of download hier de leaflet.

Mensen gezocht voor de klankbordgroep

Kent u mensen met autisme (of ouders/familieleden) die het leuk vinden om mee te denken en te praten over verschillende thema’s rondom autisme? Wijs hen dan op ASSertief, de klankbordgroep voor mensen met autisme en hun familieleden. De leden van de klankbordgroep kunnen zelf aangeven over welke thema’s zij willen meepraten. Na aanmelding ontvangen de deelnemers af en toe per e-mail een verzoek om bijvoorbeeld een vragenlijst in te vullen of deel te nemen aan een interview of groepsdiscussie. Meer informatie over de klankbordgroep vindt u in de leaflet.

Nieuwsbrieven

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.