Menu Zoeken English

Verpleegkundigen geven het goede voorbeeld voor transitiezorg

Transitiepoli‚Äôs hebben geleid tot zichtbare verbeteringen in de organisatie van transitiezorg voor jongeren met chronische somatische aandoeningen en het handelen van verpleegkundigen en ook andere zorgverleners geïnspireerd. Ook steeds meer Nederlands onderzoek toont aan dat investeringen in goede (verpleegkundige) transitiezorg leiden tot betere patiëntervaringen en -uitkomsten. Maar voor nog bredere verspreiding van dit goede voorbeeld is een goede praktijkbeschrijving en een verkenning van succes- en faalfactoren noodzakelijk. In dit project wordt een goed voorbeeld van de transitiepoli uitgevoerd door verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten zorgvuldig beschreven. Hiertoe vindt samenwerking met jongeren en professionals plaats. Het doel is om de interventie geschikt te maken voor bredere verspreiding en zo bij te dragen aan de kwaliteit van transitiezorg in Nederland.

Toon:

(Beoogde) resultaten

  • Internationaal wetenschappelijk artikel over de literatuurreview (Open Access).
  • Concept beschrijving goed voorbeeld Transitiepoli.
  • Verslagen consensusbijeenkomsten; advies implementatie en lokale uitvoerbaarheid transitiepoli.
  • Uitvoerige beschrijving van de transitiepoli, inclusief (theoretische) onderbouwing, de inhoud en de randvoorwaarden voor implementatie en borging. Specifieke aandacht voor de verpleegkundige rol bij transitiezorg als co√∂rdinator, coach en ondersteuner van zelfmanagement.
  • Handreiking voor uitvoering en borging van de transitiepoli (publicatie in Transitie Toolkit op www.opeigenbenen.nu).
  • Schriftelijk advies aan het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten t.b.v. de implementatie van de nationale Kwaliteitsstandaard Transitiezorg.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen