Menu Zoeken English

Verpleegkundigen geven het goede voorbeeld voor transitiezorg

Transitiepoli’s hebben geleid tot zichtbare verbeteringen in de organisatie van transitiezorg voor jongeren met chronische somatische aandoeningen en het handelen van verpleegkundigen en ook andere zorgverleners geïnspireerd. Ook steeds meer Nederlands onderzoek toont aan dat investeringen in goede (verpleegkundige) transitiezorg leiden tot betere patiëntervaringen en -uitkomsten. Maar voor nog bredere verspreiding van dit goede voorbeeld is een goede praktijkbeschrijving en een verkenning van succes- en faalfactoren noodzakelijk. In dit project wordt een goed voorbeeld van de transitiepoli uitgevoerd door verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten zorgvuldig beschreven. Hiertoe vindt samenwerking met jongeren en professionals plaats. Het doel is om de interventie geschikt te maken voor bredere verspreiding en zo bij te dragen aan de kwaliteit van transitiezorg in Nederland.

Toon:

Projectbeschrijving

Naar aanleiding van het Tien Punten Programma Betere Transitie in de Medische Zorg, opgesteld door onze groep in samenwerking met het jongerenpanel van FNO, is initiatief genomen tot de ontwikkeling van een nationale Kwaliteitsstandaard Transitiezorg. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten ondersteunt de ontwikkeling hiervan samen met professionals (inclusief verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten) en jongeren, met financiering van FNO, NVK en ZonMw (voor disseminatie en implementatie). Meer informatie is hier te vinden. De Kwaliteitsstandaard komt in 2021 beschikbaar. Om de implementatie van de standaard te bevorderen, is een beschrijving van een goed transitieprogramma inclusief essentiële elementen nodig. Deze beschrijving wordt gerealiseerd in dit project, waarmee het de implementatie van de kwaliteitsstandaard ondersteunt en de basis legt voor betere training en heldere taakomschrijving voor verpleegkundigen in transitiezorg.

Doelstelling

Het zorgvuldig beschrijven van een goed voorbeeld van de transitiepoli, uitgevoerd door verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten, voor jongeren met chronische somatische aandoeningen in transitie van kinder- naar volwassenenzorg.

Aanpak

 • Fase 1: Rollen en taken van verpleegkundigen
  • Activiteit A: Literatuur review naar de taken en rollen van verpleegkundigen/VS in transitiezorg voor jongeren met somatische chronische aandoeningen.
 • Fase 2: Inzicht in de transitiepoli
  • Activiteit B: Quick Scan transitiepoli’s > Om inzicht te krijgen in werkwijzen op transitiepoli’s in Nederland, wordt via internet en met behulp van de sneeuwbalmethode een quick scan gedaan om deze transitiepoli’s in kaart te brengen.
  • Activiteit C: Procesevaluatie van drie transitiepoli’s > Mede op basis van de quick scan selecteert het team drie transitiepoli’s voor een procesevaluatie met als doel een goede beschrijving te maken van de essentiële elementen, maar ook wat de succes- en faalfactoren van de transitiepoli’s zijn.
 • Fase 3: Consensus over de transitiepoli
  • Activiteit D: Consensusbijeenkomsten > Er worden bijeenkomsten met jongeren met chronische aandoeningen en bijeenkomsten met verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten georganiseerd. Hierbij selecteren deelnemers de werkzame elementen en de voorwaarden voor implementatie en borging en denken ze mee over oplossingen omtrent succes- en faalfactoren voor het organiseren van een transitiepoli.
 • Fase 4: Beschrijving van de transitiepoli
  • Activiteit E: Eindproducten maken > uitvoerige beschrijving van de transitiepoli, Handreiking voor uitvoering en borging van de transitiepoli en schriftelijk advies aan het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten t.b.v. de implementatie van de nationale Kwaliteitsstandaard Transitiezorg.

Verbinding met het onderwijs

Bij de Quick Scan (Activiteit B) zijn studenten van de minor Kind & Jeugd betrokken. Eventueel worden bij de activiteiten C en D ook studenten (hbo-v of minor Kind & Jeugd) betrokken.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen