Menu Zoeken English

Naar een diagnose overstijgende aanpak voor chronisch vermoeidheid onder jongeren met een chronische ziekte

De mogelijkheden van Big-Data, remote sensoring en kunstmatige intelligentie in de zorg
Publicatiedatum: 26 januari 2021

In Nederland leven 1,3 miljoen kinderen met een chronische aandoening. Zij ervaren problemen op het gebied van sociale interactie, onderwijs en maatschappelijke participatie. De zorg voor chronisch zieke kinderen is momenteel niet alleen kostbaar, maar ook nog niet optimaal, erg complex en niet altijd toegankelijk. Door de grote diversiteit in chronische aandoeningen, met hun eigen ziektekarakteristieken, is de zorg vaak gefragmenteerd. Dit uit zich in een grote tijdsinvestering, sociale onzekerheid en isolatie, die weer bijdragen aan aanvullende gezondheids- en inclusiviteitsproblemen. De huidige zorg is diagnosegeoriënteerd en vooral voor jongeren met een chronische aandoening lijkt deze benadering niet te volstaan. De complexiteit gaat verder dan de ziekte, maar vertoond ook belangrijke verbanden met de persoonsfactoren van de jongeren en de fysieke en sociale omgeving waar deze zich bevind. Big-data, remote-sensoring en kunstmatige intelligentie zijn nieuwe middelen die de zorg daadwerkelijke persoonlijk kan maken en op tijd deze te kunnen leveren.

Toon:

De feiten overzichtelijk op een rij

Samenwerking

  • Hogeschool Rotterdam (instituten IVG, CMI en EAS)

  • De Haagse Hogeschool

  • Maasstad ziekenhuis

  • Vereniging voor Ehlers-Danlos (VED)

  • Diverse praktijken (kinder)fysiotherapie

  • Door de diversiteit aan chronische aandoeningen doen zeer diverse zorgverlenende instanties (vanuit 1e tot 3e lijn) mee. Daarnaast dient het project gebruik te maken van diverse soorten expertises vanuit de zorg, technologie en data-science.

Financiering

Regieorgaan SIA, hbo-postdoc-subsidie

Looptijd

2019 - 2021

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen