VitaDem

Vitaal blijven en meedoen voor mensen met dementie en mantelzorgers
Publicatiedatum: 01 september 2014

De huidige dementiezorg is primair gericht op zorg en begeleiding voor de persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger. In dit project wordt onderzocht hoe mensen met dementie en hun naasten zelfredzaam en vitaal kunnen blijven. Maar ook hoe familie, buren en vrienden daarin kunnen helpen en hoe de omgeving waarin mensen met dementie en hun naasten wonen en leven, dementievriendelijker wordt.

Toon:

Projectbeschrijving

Dit project maakt deel uit van het ZonMw onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel, onderdeel van het Deltaplan Dementie.

Het doel is om een nieuwe aanpak te ontwikkelen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers die hun zelfredzaamheid en vitaliteit versterkt en hun sociale netwerk uitbreidt. Het uitgangspunt hierbij is dat aangesloten wordt op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de persoon met dementie en de mantelzorger en dat de omgeving (huis, buurt en wijk) zodanig wordt ingericht dat langer thuis wonen mogelijk is.

Onderzoek

Het project wordt ondersteund met onderzoek door Hogeschool Rotterdam en TNO. Zij volgen dertig koppels van mensen met dementie en hun mantelzorgers in Capelle en Krimpen aan den IJssel. Deze koppels worden begeleid door een multidisciplinair team dat een op maat gesneden interventiepakket aanbiedt. Na een behoefteanalyse kiest dit team samen met het koppel een aantal interventies, bijvoorbeeld een training om vitaal te blijven, een interventie om zelfredzaamheid van mensen met dementie te bevorderen, uitbreiding van het sociale netwerk of een oplossing die de omgeving en de wijk dementievriendelijker maakt.

Via interviews en vragenlijsten die vooraf, na zes en na twaalf maanden worden afgenomen, wordt onderzocht of de interventies haalbaar zijn en of deze goed werken. De betrokken professionals (casemanagers, welzijnswerkers, ergotherapeuten, fysiotherapeuten) vullen vragenlijsten in over de uitvoerbaarheid van de interventies. Ook wordt een business case gemaakt om de kosten te evalueren.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.