Menu Zoeken English

Extended Twinning

Het bestaande leernetwerk van docenten (mbo en hbo) en wijkverpleegkundigen wordt uitgebreid met het sociaal domein en ouderen
Publicatiedatum: 01 januari 2015

Met het project “Leren met en van elkaar: Extended Twinning!” wil Hogeschool Rotterdam een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in Rotterdam en omstreken. Het project geeft een vervolg aan het al eerder opgebouwde leernetwerk Twinning wat het mbo- en hbo-onderwijs en de wijkverpleegkundige zorgpraktijk verbindt. Het leernetwerk Extended Twinning maakt een verdiepings- en verbredingsslag door een extra verbinding te maken met het sociaal domein én de groep van ouderen zelf.

Toon:

Introductie

Extended Twinning geeft een vervolg aan het al eerder opgebouwde leernetwerk Twinning waarbij verbindingen zijn gemaakt tussen onderwijs en zorgpraktijk. Het leernetwerk zal nu een verdiepings- en verbredingsslag maken door een extra verbinding te maken met het sociaal domein. Het twinnen waarbij docenten, professionals en studenten in elkaars praktijk meelopen is een beproefde methode en blijft daarom centraal staan. Het draagt bij tot kennismaken en kennis en ervaringen delen rondom elkaars beroepspraktijk en is daarmee een effectief middel om interprofessionele samenwerking op gang te brengen. In het nieuwe project wordt Twinning verder vorm gegeven door naast het meelopen in elkaars praktijk ook gezamenlijk te werken aan opdrachten en vraagstukken uit de praktijk van de ouderenzorg.

Vervolgens zal middels het organiseren van leernetwerk bijeenkomsten in groepen verder aan het thema integrale ouderenzorg worden gewerkt. Hierbij zullen ouderen zelf (de ervaringsdeskundigen) een belangrijke rol innemen; zowel als coach gedurende het werken aan opdrachten maar ook als beoordelaar van resultaten en opbrengsten. Resultaten en opbrengsten worden tijdens de leernetwerk bijeenkomsten aan elkaar gepresenteerd. Nieuwe inzichten worden daarbij verzameld en teruggegeven aan onderwijs en praktijk.

Projectbeschrijving

Het project Extended Twinning heeft een looptijd van twee jaar en kent een brede vertegenwoordiging van deelnemende partijen. Door het langdurig verbinden van docenten, studenten en professionals uit het zorg- en sociale domein beoogt het project een stevig netwerk te ontwikkelen dat borg staat voor een meer geïntegreerde samenwerking rondom zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen in de wijk. Kenmerkend voor het project zijn Twinning (het samen optrekken in elkaars werkpraktijk), het leernetwerk en de intensieve samenwerking met ouderen en ervaringsdeskundigen.

Om onze ambities te realiseren zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

 1. Het versterken van competenties van zorgprofessionals, social workers, docenten en studenten verpleegkunde en social work (mbo en hbo) rondom het indiceren en organiseren van samenhangende zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen waarbij sprake is van complexe (meervoudige) problematiek. Hierbij wordt expliciet ingezet op de rol van regisseur en samenwerker;
 2. Het delen van reflecties en ervaringen in een breed samengesteld gezelschap van professionals, docenten, ervaringsdeskundigen en studenten om van daaruit te werken aan producten voor onderwijs en praktijk, te weten:
  1. casusbeschrijvingen en opdrachten voor wijkprofessionals en studenten met een focus op het aanbieden van integrale zorg aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie;
  2. een verhalenbundel geschreven vanuit perspectief van ouderen met focus op het aanbieden van integrale zorg aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie. We gebruiken daarbij de storytelling methode.
  3. een ervaringen bundel met geleerde lessen van professionals, docenten en studenten vanuit de twinning; 
  4. richtlijnen en/of methodiekbeschrijvingen (zorgpaden) die het interprofessionele samenwerken in de wijk ondersteunen.

Looptijd: 2019 - 2021

Projectbeschrijving Twinning Twice

Na het succesvolle project Twinning, waarin wijkverpleegkundigen en docenten van de Hogeschool Rotterdam in elkaars beroepspraktijk hebben meegekeken, is in december 2016 het vervolgproject Twinning Twice van start gegaan. De leernetwerken worden in Twinning Twice uitgebreid met mbo-V docenten van Het ROC Mondriaan en het Albeda College. Er doen 3 zorgorganisaties mee, namelijk Careyn, Laurens en Humanitas.

Twinning Twice kent een iets gewijzigde opzet. Er worden twee werkgroepen gevormd. In elke werkgroep nemen drie docenten plaats (vanuit iedere orderwijsorganisatie één) en vier (wijk)verpleegkundigen (mbo en hbo opgeleid). Er wordt gekeken of ook verzorgenden deel kunnen gaan nemen. Elke werkgroep kiest een thema en belicht dit op zowel inhoudelijke als organisatorische kanten. Bovendien geeft elke werkgroep verdieping aan het thema teamleren. De mix van deelnemers in de werkgroepen maakt het mogelijk om de perspectieven van zowel de docent als de professional aan bod te laten komen. De thema’s zijn:

 1. Zelfmanagement, eigen regie en participatie
 2. Gezondheidsbevordering en preventie
 3. Teamleren

Er worden vier leernetwerken georganiseerd rond bovenstaande thema’s. In die periode ‘twinnen’ de hbo- en mbo-docenten in elkaars praktijk (twee keer) en ‘twinnen’ docenten en (wijk)verpleegkundigen) twee keer in elkaars praktijk. Het laatste leernetwerk wordt samen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen georganiseerd.

Looptijd: 2016 - 2017

Projectbeschrijving Twinning

Met het project Twinning is de opleiding hbo-V van Hogeschool Rotterdam in 2015 een unieke samenwerking aangegaan met verschillende (praktijk) organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. Door het vormen van een stevig leernetwerk geven de samenwerkende partijen een impuls aan de ontwikkeling en positionering van de wijkverpleegkundige in de regio. Het Twining concept, waarbij docenten en wijkverpleegkundigen participeren in elkaars beroepspraktijk, verstevigt de brug tussen praktijk en onderwijs. Het project maakt door het versterken van competenties van docenten, wijkverpleegkundigen en werkbegeleiders, een verbeterslag binnen zowel de onderwijs- als beroepspraktijk.

Kern van het leernetwerk is de continue uitwisseling van kennis en ervaring tussen onderwijs en praktijk. Het netwerk geeft een impuls aan de ontwikkeling en stevige positionering van het wijkverpleegkundig beroep in de Rotterdamse regio. Drie Rotterdamse thuiszorgaanbieders participeren in het leernetwerk: LaurensStichting Humanitas en de Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam. Naast de nieuwe trajecten worden eerder in gang gezette interventies gebundeld en wordt zorg gedragen voor een duurzame borging door samenwerking met Van Kleef Instituut en Kenniscentrum Zorginnovatie.

De kracht van het leernetwerk ligt in het zogenaamde Twinning-concept waarbij voor een langere periode een een-op-een koppeling plaatsvindt tussen hbo-Verpleegkunde-docenten en wijkverpleegkundigen. Beiden oriënteren en participeren in elkaars beroepspraktijk, waardoor nieuwe inzichten worden gevormd en kennis en ervaring wordt uitgewisseld.

Looptijd: 2015 - 2016

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.