Menu Zoeken English

Twinning

Docenten Verpleegkunde en wijkverpleegkundigen leren met en van elkaar
Publicatiedatum: 01 januari 2015

Met verschillende partners in de wijkverpleging is gestart met leernetwerken voor docenten van de hbo-V en wijkverpleegkundigen. Nu is het project uitgebreid door ook het mbo te betrekken.

Toon:

Introductie

De wijkverpleegkundige moet door de transitie en transformatie van de zorg over nieuwe of nog niet eerder ontwikkelde competenties beschikken. Door de transitie is immers vanaf 2015 de wijkverpleging bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit houdt in dat de wijkverpleegkundigen weer verantwoordelijk zijn geworden voor vraagverheldering, indiceren en het organiseren van de zorg thuis. Met deze veranderingen worden nieuwe competenties van de wijkverpleegkundigen en hun collega’s gevraagd, maar is er ook een toegenomen vraag naar wijkverpleegkundigen.

Er wordt nog onvoldoende voorzien in de eisen die de praktijk aan wijkverpleegkundigen stelt. Zo kampen praktijkorganisaties met een toenemend tekort aan hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen en sluiten de competenties van de al ‘zittende’ wijkverpleegkundigen onvoldoende aan bij de veranderde context. Hogeschool Rotterdam kent een (veel te) lage uitstroom van studenten naar de thuiszorg, deels veroorzaakt door onvoldoende ‘goede’ stageplaatsen in het werkveld, deels doordat docenten onvoldoende kennis hebben van de huidige beroepspraktijk van de wijkverpleegkundige.

Projectbeschrijving Twinning

Met het project Twinning is de opleiding hbo-V van Hogeschool Rotterdam in 2015 een unieke samenwerking aangegaan met verschillende (praktijk) organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. Door het vormen van een stevig leernetwerk geven de samenwerkende partijen een impuls aan de ontwikkeling en positionering van de wijkverpleegkundige in de regio. Het Twining concept, waarbij docenten en wijkverpleegkundigen participeren in elkaars beroepspraktijk, verstevigt de brug tussen praktijk en onderwijs. Het project maakt door het versterken van competenties van docenten, wijkverpleegkundigen en werkbegeleiders, een verbeterslag binnen zowel de onderwijs- als beroepspraktijk.

Kern van het leernetwerk is de continue uitwisseling van kennis en ervaring tussen onderwijs en praktijk. Het netwerk geeft een impuls aan de ontwikkeling en stevige positionering van het wijkverpleegkundig beroep in de Rotterdamse regio. Drie Rotterdamse thuiszorgaanbieders participeren in het leernetwerk: LaurensStichting Humanitas en de Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam. Naast de nieuwe trajecten worden eerder in gang gezette interventies gebundeld en wordt zorg gedragen voor een duurzame borging door samenwerking met Van Kleef Instituut en Kenniscentrum Zorginnovatie.

De kracht van het leernetwerk ligt in het zogenaamde Twinning-concept waarbij voor een langere periode een een-op-een koppeling plaatsvindt tussen hbo-Verpleegkunde-docenten en wijkverpleegkundigen. Beiden oriënteren en participeren in elkaars beroepspraktijk, waardoor nieuwe inzichten worden gevormd en kennis en ervaring wordt uitgewisseld.

Looptijd: 2015 - 2016

Projectbeschrijving Twinning Twice

Na het succesvolle project Twinning, waarin wijkverpleegkundigen en docenten van de Hogeschool Rotterdam in elkaars beroepspraktijk hebben meegekeken, is in december 2016 het vervolgproject Twinning Twice van start gegaan. De leernetwerken worden in Twinning Twice uitgebreid met mbo-V docenten van Het ROC Mondriaan en het Albeda College. Er doen 3 zorgorganisaties mee, namelijk Careyn, Laurens en Humanitas.

Twinning Twice kent een iets gewijzigde opzet. Er worden twee werkgroepen gevormd. In elke werkgroep nemen drie docenten plaats (vanuit iedere orderwijsorganisatie één) en vier (wijk)verpleegkundigen (mbo en hbo opgeleid). Er wordt gekeken of ook verzorgenden deel kunnen gaan nemen. Elke werkgroep kiest een thema en belicht dit op zowel inhoudelijke als organisatorische kanten. Bovendien geeft elke werkgroep verdieping aan het thema teamleren. De mix van deelnemers in de werkgroepen maakt het mogelijk om de perspectieven van zowel de docent als de professional aan bod te laten komen. De thema’s zijn:

  1. Zelfmanagement, eigen regie en participatie
  2. Gezondheidsbevordering en preventie
  3. Teamleren

Er worden vier leernetwerken georganiseerd rond bovenstaande thema’s. In die periode ‘twinnen’ de hbo- en mbo-docenten in elkaars praktijk (twee keer) en ‘twinnen’ docenten en (wijk)verpleegkundigen) twee keer in elkaars praktijk. Het laatste leernetwerk wordt samen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen georganiseerd.

Looptijd: 2016 - 2017

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.