Ga direct naar de content

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte

Zuidwest Nederland
Publicatiedatum: 01 januari 2013

In het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland werken bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland samen. Zij delen ervaringen in onderzoek, onderwijs én praktijk met als motto: ‘Een betere zorg voor moeder en kind door uitwisseling van kennis en ervaring’.

Toon:

Om er voor te zorgen dat deelnemers met elkaar in contact blijven en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen onderneemt het consortium de volgende activiteiten:

  • Regiobijeenkomsten die twee keer per jaar worden gehouden. Doel van deze regiobijeenkomsten is kennisuitwisseling tussen de verschillende deelnemers en het uitwisselen van praktische zaken en ontwikkelingen die relevant zijn voor de geboortezorg in Zuidwest Nederland.
  • Minisymposia die twee keer per jaar worden gehouden. Deze minisymposia gaan altijd over een inhoudelijk thema rondom kwetsbare zwangeren. Accreditatie voor deze symposia wordt aangevraagd bij KNOV en NVOG.
  • Uitbrengen van een nieuwsbriefvier keer per jaar met input vanuit de regio.
  • Beschikbaar stellen van een website: zowel een algemeen deel als een gesloten deel waarbij ieder lid door middel van een inlogcode toegang heeft tot alle documenten.

Leden van het regionaal consortium

Tot onze partners behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), huisartsenlaboratoria en echocentra, centra voor jeugd- en gezin, GGD, jeugdzorg en de afdelingen psychiatrie en maatschappelijke gezondheid van het Erasmus MC.

De gynaecologen en kinderartsen zijn werkzaam in de grote ziekenhuizen in de regio die daarmee nagenoeg allemaal participeren. Achter de vijf verloskundige kringen die de samenwerkingsovereenkomst hebben getekend gaan 45 verloskundige praktijken schuil. Het totale aantal participanten bedraagt daarmee rond de 80 organisaties.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.