Ga direct naar de content

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte

Zuidwest Nederland
Publicatiedatum: 01 januari 2013

In het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland werken bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland samen. Zij delen ervaringen in onderzoek, onderwijs én praktijk met als motto: ‘Een betere zorg voor moeder en kind door uitwisseling van kennis en ervaring’.

Toon:

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de website van het regionaal consortium

Cliëntenpanel

Het regionaal consortium is op zoek naar (aanstaande) moeders die hun ervaringen voor, tijdens en na de geboorte van hun kind willen delen
Blauwdruk psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis

Alle leden van het consortium hebben een gelijke inbreng waardoor zij profiteren van elkaars kennis en expertise. Dit geldt zowel voor zorgverleners als voor onderzoekers, studenten, docenten en beleidsmakers. Het consortium is ervan overtuigd dat de zorg voor (aanstaande) moeders en kinderen verbetert als professionals uit alle lijnen elkaar kennen en goed met elkaar samenwerken.

Rode draad binnen het consortium is de verbetering van zorg voor kwetsbare zwangeren. Hierbij wordt een regionale aanpak, een door de praktijk ontwikkelde systematische manier van werken, nagestreefd. Hiervoor organiseren we activiteiten en doen we met elkaar onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van gestructureerde zorg voor kwetsbare zwangeren en op het verbeteren van kennis en vaardigheden van professionals om deze groep zwangeren te helpen en of ondersteunen. Ook onderzoeken we de financierbaarheid van deze zorg.

Bekijk hieronder het animatiefilmpje over het regionaal consortium (gemaakt door subsidieverlener ZonMw). In de film wordt ingegaan op het gezamenlijk ontwikkelen en delen van kennis.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.