Menu Zoeken English

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte

Zuidwest Nederland
Publicatiedatum: 01 januari 2013

In het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland werken bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland samen. Zij delen ervaringen in onderzoek, onderwijs én praktijk met als motto: ‘Een betere zorg voor moeder en kind door uitwisseling van kennis en ervaring’.

Toon:

Projectbeschrijving

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland is een samenwerkingsverband waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland zijn vertegenwoordigd. Binnen het consortium werken partijen vanuit praktijk, onderwijs, onderzoek en beleid met elkaar samen. 

Alle leden van het consortium hebben een gelijke inbreng waardoor zij profiteren van elkaars kennis en expertise. Dit geldt zowel voor zorgverleners als voor onderzoekers, studenten, docenten en beleidsmakers. Het consortium is ervan overtuigd dat de zorg voor (aanstaande) moeders en kinderen verbetert als professionals uit alle lijnen elkaar kennen en goed met elkaar samenwerken.

Rode draad binnen het consortium is de verbetering van zorg voor kwetsbare zwangeren. Hierbij wordt een regionale aanpak, een door de praktijk ontwikkelde systematische manier van werken, nagestreefd. Hiervoor organiseren we activiteiten en doen we met elkaar onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van gestructureerde zorg voor kwetsbare zwangeren en op het verbeteren van kennis en vaardigheden van professionals om deze groep zwangeren te helpen en of ondersteunen. Ook onderzoeken we de financierbaarheid van deze zorg.

Bekijk hieronder het animatiefilmpje over de regionale consortia In de film wordt ingegaan op het gezamenlijk ontwikkelen en delen van kennis.

Werkwijze

Om er voor te zorgen dat deelnemers met elkaar in contact blijven en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen onderneemt het consortium de volgende activiteiten:

  • Regiobijeenkomsten die twee keer per jaar worden gehouden. Doel van deze regiobijeenkomsten is kennisuitwisseling tussen de verschillende deelnemers en het uitwisselen van praktische zaken en ontwikkelingen die relevant zijn voor de geboortezorg in Zuidwest Nederland.
  • Minisymposia die twee keer per jaar worden gehouden. Deze minisymposia gaan altijd over een inhoudelijk thema rondom kwetsbare zwangeren. Accreditatie voor deze symposia wordt aangevraagd bij KNOV en NVOG.
  • Uitbrengen van een nieuwsbrief vier keer per jaar met input vanuit de regio.
  • Beschikbaar stellen van een website: zowel een algemeen deel als een gesloten deel waarbij ieder lid door middel van een inlogcode toegang heeft tot alle documenten.
  • Download hier onze folder 
  • Wat doen de regionale consortia aan het verbeteren van de zorgpraktijk rondom zwangerschap en geboorte en welk onderzoek voeren zij uit? Lees nu in het interactieve magazine over de regionale consortia en onderzoeksprojecten. 

Leden van het regionaal consortium

Tot onze partners behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), huisartsenlaboratoria en echocentra, centra voor jeugd- en gezin, GGD, jeugdzorg en de afdelingen psychiatrie en maatschappelijke gezondheid van het Erasmus MC.

De gynaecologen en kinderartsen zijn werkzaam in de grote ziekenhuizen in de regio die daarmee nagenoeg allemaal participeren. Achter de vijf verloskundige kringen die de samenwerkingsovereenkomst hebben getekend gaan 45 verloskundige praktijken schuil. Het totale aantal participanten bedraagt daarmee rond de 80 organisaties.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.