Ga direct naar de content

Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte

Zuidwest Nederland
Publicatiedatum: 01 januari 2013

In het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland werken bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland samen. Zij delen ervaringen in onderzoek, onderwijs én praktijk met als motto: ‘Een betere zorg voor moeder en kind door uitwisseling van kennis en ervaring’.

Toon:

Verbetering van gestructureerde zorg voor kwetsbare zwangeren

Met dit onderzoeksproject streeft het consortium ernaar om kwetsbare zwangeren tijdig op te sporen, waardoor we adequaat kunnen handelen en het aantal onverwachte vroeggeboortes en kinderen met een te laag geboortegewicht bij kwetsbare zwangeren kunnen terugdringen.

Kwetsbaarheid is voor ons project voorlopig gedefinieerd als

  1. het aanwezig zijn van psychopathologie, psychosociale problemen en/of middelengebruik) en
  2. tegelijkertijd het hebben van een tekort aan persoonlijke middelen om het negatieve effect hiervan op de zwangerschap en bevalling te verminderen, uit eigen kracht of door effectief gebruik te maken van zorg.

Het uiteindelijke doel van deze studie is het realiseren van gestructureerde zorg aan kwetsbare zwangere vrouwen en het bieden van praktische handvatten aan zorgverleners. Denk aan:

  • richtlijnen voor eenduidige intake;
  • opzetten van concrete zorgarrangementen voor kwetsbare zwangeren;
  • een praktische ‘interventie gids’, zowel voor zorgverleners als zwangeren zelf.

Evaluatieonderzoek regionaal consortium

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of:

  • de kennis van verloskundige zorgverleners van het regionaal consortium over ‘kwetsbare zwangeren’ na drie jaar is verbeterd;
  • de vaardigheden van zorgverleners zijn verbeterd als het gaat om het herkennen en detecteren van een kwetsbare zwangere en om daarbij bovendien adequaat en tijdig in te grijpen;
  • de attitude van zorgverleners ten aanzien van het nut en de noodzaak van gestructureerde zorg voor kwetsbare zwangere is verbeterd en of de ervaren zekerheid bij het verlenen van deze zorg is toegenomen.

Beide onderzoeken zijn gestart in 2013 en hebben een looptijd van vier jaar.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.