Ga direct naar de content

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte

Zuidwest Nederland
Publicatiedatum: 01 januari 2013

In het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland werken bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland samen. Zij delen ervaringen in onderzoek, onderwijs én praktijk met als motto: ‘Een betere zorg voor moeder en kind door uitwisseling van kennis en ervaring’.

Toon:
Verbetering van gestructureerde zorg voor kwetsbare zwangeren

Met dit onderzoeksproject streeft het consortium ernaar om kwetsbare zwangeren tijdig op te sporen, waardoor we adequaat kunnen handelen en het aantal onverwachte vroeggeboortes en kinderen met een te laag geboortegewicht bij kwetsbare zwangeren kunnen terugdringen.

Kwetsbaarheid is voor ons project voorlopig gedefinieerd als

  1. het aanwezig zijn van psychopathologie, psychosociale problemen en/of middelengebruik) en
  2. tegelijkertijd het hebben van een tekort aan persoonlijke middelen om het negatieve effect hiervan op de zwangerschap en bevalling te verminderen, uit eigen kracht of door effectief gebruik te maken van zorg.

Het uiteindelijke doel van deze studie is het realiseren van gestructureerde zorg aan kwetsbare zwangere vrouwen en het bieden van praktische handvatten aan zorgverleners. Denk aan:

  • richtlijnen voor eenduidige intake;
  • opzetten van concrete zorgarrangementen voor kwetsbare zwangeren;
  • een praktische ‘interventie gids’, zowel voor zorgverleners als zwangeren zelf.

Looptijd: 2013 - 2017

Evaluatieonderzoek regionaal consortium

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of:

  • de kennis van verloskundige zorgverleners van het regionaal consortium over ‘kwetsbare zwangeren’ na drie jaar is verbeterd;
  • de vaardigheden van zorgverleners zijn verbeterd als het gaat om het herkennen en detecteren van een kwetsbare zwangere en om daarbij bovendien adequaat en tijdig in te grijpen;
  • de attitude van zorgverleners ten aanzien van het nut en de noodzaak van gestructureerde zorg voor kwetsbare zwangere is verbeterd en of de ervaren zekerheid bij het verlenen van deze zorg is toegenomen.

Looptijd: 2013 - 2017

Verspreidings- en Implementatieplan (VIMP)

Met de activiteiten in het Verspreidings- en Implementatieplan (VIMP) zet het Regionaal Consortium Zuidwest Nederland in op het verder verspreiden en implementeren van ontwikkelde kennis en producten uit het consortium. Dit doet het consortium op de volgende manieren:

  • In samenwerking met partijen in het veld (waaronder Veilig Thuis) is een blauwdruk ontwikkeld voor het structureren van zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek. Bij alle tien VSV’s (Verloskundige SamenwerkingsVerbanden) en bij drie tot vijf VSV's buiten het consortium wordt deze blauwdruk vertaald naar een lokaal zorgpad en vervolgens geïmplementeerd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een gezamenlijk opgesteld implementatiepan en krijgt elke VSV scholing
  • In samenwerking met de consortia Noord- en Midden Nederland wordt structureel kennis uitgewisseld op het gebied van kwetsbare zwangeren en worden ontwikkelde producten gedeeld.

Looptijd: 2016 - 2017

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.