Menu Zoeken English

Preventie van Gedragsproblemen bij Kinderen

Onderzoek naar de effectiviteit van preventieprogramma’s en vereiste competenties van leerkrachten basisonderwijs
Publicatiedatum: 01 april 2016

In Rotterdam wonen relatief veel kinderen in de basisschoolleeftijd met ernstige psychosociale problemen. Onder andere agressie, opstandig gedrag en hyperactiviteit behoren tot de meest voorkomende psychosociale problematiek bij deze groep. Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle preventie bij deze kinderen is om te weten welke preventieprogramma’s effectief zijn en welke kinderen behoefte hebben aan intensievere ondersteuning en zorg. Dit onderzoek geeft antwoord op deze vragen.

Toon:

De feiten overzichtelijk op een rij

Samenwerking

Consortium: Dr. Patricia Vuijk, Juliette Hopman, Dr. Frans Spierings, Prof. Dr. Peter Prinzie, & Dr. Maartje Luijk, in samenwerking met de gemeente Rotterdam

Dit project valt onder ST-RAW. Onder andere Kenniscentrum Zorginnovatie en Kenniscentrum Talentontwikkeling nemen hieraan deel.

Externe partners zijn

Financiering

SIA - RAAK-PRO

Looptijd

2017 - 2021

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.