Menu Zoeken English

Preventie van Gedragsproblemen bij Kinderen

Onderzoek naar de effectiviteit van preventieprogramma’s en vereiste competenties van leerkrachten basisonderwijs
Publicatiedatum: 01 april 2016

In Rotterdam wonen relatief veel kinderen in de basisschoolleeftijd met ernstige psychosociale problemen. Onder andere agressie, opstandig gedrag en hyperactiviteit behoren tot de meest voorkomende psychosociale problematiek bij deze groep. Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle preventie bij deze kinderen is om te weten welke preventieprogramma’s effectief zijn en welke kinderen behoefte hebben aan intensievere ondersteuning en zorg. Dit onderzoek geeft antwoord op deze vragen.

Toon:

Introductie

Kinderen die tijdens de basisschoolperiode ernstig externaliserend probleemgedrag vertonen lopen het risico om later ernstige problemen te ontwikkelen, zoals antisociaal en delinquent gedrag, verslavingproblematiek en angst- en stemmingsklachten.

In Rotterdam wonen relatief veel kinderen met ernstige psychosociale problemen. Externaliserend probleemgedrag (waaronder agressie, opstandig gedrag, hyperactiviteit, aandachtstekort, ongehoorzaam zijn en zwakke prosociale vaardigheden) behoort tot de meest voorkomende psychosociale problematiek bij Rotterdamse kinderen in de basisschoolleeftijd. Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle preventie bij deze kinderen is om te weten welke preventieprogramma’s effectief zijn, waarom deze programma’s effectief zijn en welke kinderen behoefte hebben aan intensievere ondersteuning en zorg en waarom dat zo is. 

Preventie bij de jeugd in Rotterdam

Ook in het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel ligt de nadruk op preventie. De oprichting van de Rotterdamse Academische Werkplaats ST-RAW heeft recentelijk een boost gegeven aan duurzame en gezamenlijke inspanning op onderzoek naar de effectiviteit en de implementatie van nieuwe preventiestrategieën. Dit onderzoek zal dan ook een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de doelstellingen van ST-RAW. 

Projectbeschrijving

In hoeverre is de specifieke combinatie van het universele preventieprogramma Taakspel (bestemd voor alle kinderen in een klas) en het kindgerichte preventieprogramma Alles Kidzzz (bestemd voor kinderen die onvoldoende profiteren van universele preventieprogramma’s) effectiever in het terugdringen van externaliserend probleemgedrag bij kinderen in de basisschoolleeftijd, dan Taakspel of Alles Kidzzz afzonderlijk, of dan onderwijs-en-zorg as-usual? In deze studie worden vier condities met elkaar vergeleken:

  1. Taakspel & Alles Kidzzz
  2. Taakspel
  3. Alles Kidzzz
  4. wat scholen normaliter aanbieden

De onderzoekers verwachten dat conditie 1 het meest effectief zal zijn. Maar om dat zeker te weten is dit onderzoek nodig. Daarnaast bestuderen zij ook welke professionalfactoren de kwaliteit van de implementatie beïnvloeden.

Onderzoek naar variabelen die van invloed zijn op de mate waarin kinderen van een preventieprogramma kunnen profiteren, is een belangrijke vervolgstap om de preventieprogramma’s en de training van professionals te verbeteren, Het onderzoek helpt praktijkprofessionals en onderzoekers die preventieprogramma’s ontwikkelen, om te leren begrijpen voor welke kinderen bepaalde preventieprogramma’s meer of minder goed werken, en waarom dit zo is.

Doelstelling

Deze kennis dient meerdere doelen. In de eerste plaats slagen de onderzoekers er dankzij dit type kennis steeds beter in om preventiestrategieën te ontwerpen waarin bewezen preventieprogramma’s, afhankelijk van de specifieke problematiek van bepaalde groepen kinderen, gestapeld en daarmee kosteneffectief kunnen worden aangeboden. Het onderzoek levert kennis op waarmee meer kinderen in de toekomst beter, vroegtijdiger (preventief) en wellicht ook goedkoper geholpen kunnen worden. In de tweede plaats biedt dit type kennis inzicht in de competenties die van professionals (leerkrachten en begeleiders in Passend Onderwijs) worden vereist om de preventiestrategieën succesvol in de praktijk te implementeren, en hoe deze competenties goed aangeleerd kunnen worden.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.