Ga direct naar de content

Ouderschap Blijft in Rotterdam

Optimale ondersteuning voor kinderen van vechtscheidende ouders
Publicatiedatum: 01 januari 2015

Rotterdam telde in 2013 maar liefst 185.000 kinderen van gescheiden ouders. Tien procent van alle scheidingen in Rotterdam mondt op dit moment uit in langdurige en ernstige conflicten. Door de moeizame omgang en strijd tussen ouders kan dit bij de kinderen – tot ver in hun volwassenheid – onder meer leiden tot psychische problemen, overmatig alcoholgebruik en tienerzwangerschap.

Toon:

In de studie Ouderschap Blijft in Rotterdam wordt onderzoek verricht naar de onbedoeld negatieve neveneffecten van kindgerichte interventieprogramma’s. In dit onderzoek richten de onderzoekers zich specifiek op het proces van gedeelde besluitvorming. Wanneer aan het proces van gedeelde besluitvorming binnen interventies niet optimaal wordt vormgegeven, beïnvloedt dit het effect van het ondersteuningsaanbod negatief.

Doelgroep

Jaarlijks komen 3.500 kinderen in de knel te zitten tussen vechtscheidende ouders. Ongeveer 16.000 kinderen ervaren ernstig last van de vechtscheiding van hun ouders. Bij vechtscheidingen worden kinderen belast met chronische conflicten tussen ouders, is er sprake van afgenomen kwaliteit van opvoeden en van verslechterde communicatie, is er gebrek aan of afgenomen toezicht, ouderlijke psychopathologie en is er sprake van een chaotisch gezinsleven en verslechterde ouder-kindrelaties.

Het meemaken van een vechtscheiding heeft aanzienlijke negatieve gevolgen voor kinderen, zoals het oplopen van achterstand in de ontwikkeling, een hogere kans op het vertonen van delinquent en agressief gedrag, een laag zelfbeeld, depressieve klachten, problemen in vriendschapsrelaties, een zwakke band met ouders en problemen op school. Gestagneerde omgang en strijd tussen ouders tijdens de kindertijd kunnen tot ver in de volwassenheid leiden tot psychische problemen, overmatig alcoholgebruik, problematische relaties en scheidingen binnen eigen relaties.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.