Ga direct naar de content

Ouderschap Blijft in Rotterdam

Optimale ondersteuning voor kinderen van vechtscheidende ouders
Publicatiedatum: 01 januari 2015

Rotterdam telde in 2013 maar liefst 185.000 kinderen van gescheiden ouders. Tien procent van alle scheidingen in Rotterdam mondt op dit moment uit in langdurige en ernstige conflicten. Door de moeizame omgang en strijd tussen ouders kan dit bij de kinderen – tot ver in hun volwassenheid – onder meer leiden tot psychische problemen, overmatig alcoholgebruik en tienerzwangerschap.

Toon:

Kindgerichte interventieprogramma’s

Alhoewel er op dit moment diverse kindgerichte interventieprogramma’s worden aangeboden om specifiek kinderen in vechtscheidingssituaties te ondersteunen, blijken deze interventies onbedoelde negatieve neveneffecten te sorteren. Het is van groot belang om meer wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar deze onbedoelde negatieve neveneffecten, teneinde deze zoveel mogelijk te reduceren en daarmee zoveel mogelijk kinderen van kindgerichte interventieprogramma’s te kunnen laten profiteren.

De onderzoekers van Kenniscentrum Zorginnovatie hebben samen met studenten binnen de minor Opvoedschakels en een studente Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam gewerkt aan focusgroepen en een Q-sort studie met kinderen die in vechtscheidingssituaties verkeren. De onderzoekers hebben kinderen die participeren in een kindgerichte interventie bevraagd naar hun opvattingen over en ervaringen met de verschillende fasen van gedeelde besluitvorming, tijdens hun deelname aan kindgerichte interventies. Deze opvattingen en ervaringen zijn later omgezet in stellingen, welke door de kinderen in (v)echtscheidingssituaties geprioriteerd zijn aan de hand van de Q-sort methodologie. Op deze wijze beogen de onderzoekers inzicht te krijgen in hun wensen en behoeften. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.