Ga direct naar de content

Multiculturele Dementiezorg

Zorg en invulling aan oudere migranten met dementie
Publicatiedatum: 01 september 2014

Dementie bij migranten is een steeds actueler onderwerp. Vaak verliezen oudere migranten met dementie hun mogelijkheden om Nederlands te spreken gedurende het steeds vorderende proces van dementie en vallen zij (gedeeltelijk) terug op hun moedertaal. Hulpverleners kunnen dan niet in de taal van de cliënt communiceren, tenzij een hulpverlener dezelfde taal als de cliënt spreekt. Kenniscentrum Zorginnovatie verricht onderzoek naar hoe vorm en invulling wordt gegeven aan het welzijn voor en de zorg aan oudere migranten met dementie.

Toon:

De eerste generatie migranten wordt steeds ouder en sommigen van hen worden afhankelijk van zorg buitenshuis. Uit eerder onderzoek blijkt dat mantelzorgers van oudere migranten sterke opvattingen hebben over het zorgen voor hun naaste met dementie en dit zo lang mogelijk volhouden. Het accepteren van professionele hulp wordt bemoeilijkt door deze overtuiging. Tegelijkertijd is dementie in sommige netwerken van oudere migranten een onderwerp dat is omgeven door taboes en schaamte. Het kan zijn dat het gedrag van de oudere verkeerd wordt begrepen; soms als gekte of bezetenheid.

Oudere migranten met dementie raken in een isolement, waardoor signalen van dementie niet worden herkend. Als de situatie zo ver gevorderd is dat zorg ingeroepen moet worden kan de familie bang zijn dat anderen hen verwijten dat zij niet meer voor de vader of moeder zorgen. Ook is er soms opname in een verpleeghuis noodzakelijk. Ambulante en semimurale voorzieningen (zoals dagbehandeling, activiteitencentra of ontmoetingscentra voor ouderen) worden steeds belangrijker. Bij oudere migranten met dementie is de taalbarri√®re  al snel een probleem. Hulpverleners spreken vaak niet dezelfde taal.

 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.