Ga direct naar de content

Moving

Schooltransitieprogramma voor jongeren met autismespectrumproblemen
Publicatiedatum: 01 september 2015

Van jongeren met autismespectrumproblemen wordt verwacht dat zij steeds meer meedoen in het reguliere onderwijs. Dat valt niet altijd mee. Vooral de overstap van de vertrouwde basisschool naar de vaak grotere en drukkere school in het voortgezet onderwijs wordt door de jongere, maar ook door ouders en leerkrachten vaak als probleem ervaren. Kenniscentrum Zorginnovatie gaat samen met andere onderzoekers, praktijkprofessionals en de doelgroep in de studie Moving een preventieprogramma onderzoeken waarmee jongeren met autismespectrumproblemen, hun leraren en ouders worden ondersteund bij de transitie naar het voortgezet onderwijs.

Toon:

Fase 2: Quasi-experiment

Fase 2 heeft als doel om de effectiviteit van het Nederlandse Transition Pack (TP-NL) te onderzoeken. Dit gebeurt op twee manieren: 

  1. Om na te gaan op welke manier de reguliere begeleiding van jongeren met autismespectrumproblemen vanuit het primair- en voortgezet onderwijs effect heeft op de ervaren angst van jongeren in de periode voordat het quasi-experiment plaatsvindt, is er in september 2016 een basismeting (het zogenoemde T0). In deze basismeting worden alleen jongeren (en hun ouders) met autismespectrumproblemen die net zijn gestart zijn op de vestigingen van hun school op het voortgezet onderwijs, gevraagd om drie vragenlijsten in te vullen.
  2. De vraag of TP-NL een effectief programma is, wordt beantwoord met behulp van een quasi-experiment met een experimentele conditie (dus de scholen waar gebruik wordt gemaakt van het Transition Pack) en een controleconditie (het zogenoemde ‘transitie as usual’).

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.