Menu Zoeken English

Linking-Zin

De afstemming tussen de behoefte en het aanbod aan zingevingsondersteuning bij mensen thuis
Publicatiedatum: 24 januari 2020

Binnen dit project ontwikkelen wij een werkwijze waarbij het aanbod ten aanzien van zingeving aansluit op de individuele behoeften. Hierbij kijken we naar de behoeftes bij zingevingsvragen van diverse doelgroepen in de thuissituatie.

Toon:

Introductie

Zingeving is datgene wat we doen en ervaren waardoor ons leven betekenis krijgt. Bij ingrijpende situaties, zoals verandering van gezondheid, verlies van naasten, of bij een terminale ziekte, kunnen zingevingsvragen meer naar voren komen, zoals: Kan mijn leven nu nog zinvol zijn? Kan ik nog waardevol zijn voor anderen? Normaal gesproken vinden mensen zelf een manier om met deze vragen om te gaan. Daarnaast zijn er verschillende ondersteuningswijzen. De inzet van geestelijke verzorgers is hier één van. Het is nu nog onbekend welke (verschillende) behoeften aan ondersteuning diverse thuiswonende burgers hebben en hoe deze gelinkt kunnen worden aan ondersteuning die daarbij past. In dit onderzoek worden eerst deze diverse behoeften en ondersteuningswijzen in kaart gebracht in drie verschillende regio’s (Rotterdam e.o., Zuid-Hollandse eilanden en Roosendaal - Bergen op Zoom – Tholen). Resultaat van dit actieonderzoek is een beschrijving van een werkwijze, inclusief ontwikkelde hulpmiddel(en), om ondersteuning optimaal te laten aansluiten bij de behoeften van diverse burgers.

Projectbeschrijving

Zingeving staat in de belangstelling, in de maatschappij en in de zorg- en welzijnssector. Directe aanleiding voor Linking-Zin is de bekostiging van geestelijk verzorgers voor burgers in de thuissituatie voor twee doelgroepen burgers: ouderen (50+) en mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Bij de netwerken palliatieve zorg zijn er projectleiders aanwezig die de infrastructuur hiervoor realiseren. Omdat er nog veel onduidelijkheid is ten aanzien van de hulpverlening omtrent zingeving hebben deze projectleiders gemeenschappelijk vragen opgesteld voor het onderzoek. Drie regio’s (Rotterdam e.o., Zuid-Hollandse eilanden en Roosendaal - Bergen op Zoom – Tholen) werken samen aan de vraag: 

Hoe ziet een regionale werkwijze en samenwerking eruit waarbij het aanbod ten aanzien van zingeving in de thuissituatie aansluit op individuele behoeften aan ondersteuning bij zingevingsvragen van diverse doelgroepen?

Actieonderzoek
In dit actieonderzoek gebruiken wij het raamwerk van Stringer (2014). Dit bestaat uit drie cycli die in elkaar overgaan: planning, implementatie en evaluatie. Elke cyclus bestaat uit drie fasen die elkaar opvolgen: Look/listen (dataverzameling en beschrijving), Think (analyse en interpretatie) en Act (koersbepaling voor de volgende cyclus, implementeer die en evalueer wat er gebeurt).

  • Cyclus 1 richt zich op social mapping: in kaart brengen van de ervaren behoeften van de (sub)doelgroepen en het individu, het aanwezige aanbod, de aansluiting/matching daarvan en de aanwezige samenwerking.
  • Cyclus 2 richt zich op ontwikkeling en implementatie van een individueel matchings-hulpmiddel en een regionale samenwerking op het gebied van ondersteuning bij zingevingsvragen.
  • Cyclus 3 richt zich op de evaluatie van de werkwijze door burgers uit de genoemde doelgroepen.

Doelstelling

Samen met stakeholders (uit drie regio’s) een werkwijze en samenwerking ontwikkelen en evalueren, waardoor het aanbod in ondersteuning aansluit bij de individuele behoeften aan ondersteuning bij zingevingsvragen van diverse doelgroepen.

Verbinding met het onderwijs

Studenten van verschillende leerjaren worden betrokken bij dit actieonderzoek door afgebakende opdrachten. Zij helpen zo mee bij deskresearch, dataverzameling en data-analyse. Afstudeerders van zowel de opleiding verpleegkunde als social work leveren een bijdrage.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen