Menu Zoeken English

Platform Zelfmanagement

Een op de drie Nederlanders heeft een chronische aandoening en dat aantal neemt sterk toe bij mensen boven de 75 jaar. De meeste mensen zijn niet zorgafhankelijk maar leven met de gevolgen van chronische gezondheidsproblemen. Dit vraagt andere inrichting van de zorg, waarin aandacht verschuift van behandeling van ziekte en geven van zorg naar aandacht voor functioneren en zelfmanagement. Dit kent zowel medische consequenties als sociaal-maatschappelijke participatie en emotionele uitdagingen. Het platform Zelfmanagement versterkt met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek het zelfmanagement en de eigen regie van (kwetsbare) burgers en draagt bij aan het beter toerusten van zowel huidige als toekomstige (zorg)professionals.

Toon:

Resultaten

Beoogde resultaten

Het belangrijkste resultaat van het platform is dat we met verschillende lectoraten een onderzoek infrastructuur hebben neergezet waarin kennis en expertise rondom zelfmanagement samenkomt. We ontwikkelen concrete projecten met elkaar en voeren deze ook uit. De hierdoor gegenereerde kennis dissemineren we naar onderwijs en werkveld.

Concrete producten die we hebben ontwikkeld zijn onder andere de kennisagenda, het filmpje over zelfmanagement en de kennisbundel zelfmanagementondersteuning.

In 2020 heeft het platform de volgende resultaten bereikt:

  • Een bestaand netwerk van lectoren, waarin de lectoren regelmatig samenkomen, concrete projecten met elkaar ontwikkelen en uitvoeren en de hierdoor gegenereerde kennis dissemineren naar onderwijs en werkveld. Lectoren werken in het netwerk met elkaar samen en wisselen kennis uit rondom de thema’szelfmanagement en eigen regie
  • Een kennis- en onderzoeksagenda voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van zelfmanagement, inclusief de cross over met de creatieve en technologische sector
  • Een programma en werkwijze voor het inbedden van de thema’s zelfmanagement en eigen regie in de curricula van de betrokken hogescholen
  • Uniforme definities alsook een gemeenschappelijke, overstijgende benadering en visie voor het bevorderen van zelfmanagement en eigen regie, ook voor kwetsbare groepen
  • Samenwerking met publieke en private organisaties is vormgegeven.

In de media

  • Filmpje Wat is Zelfmanagement?

  • Filmpje Kick-off meeting Platform Zelfmanagement

Presentaties Kick-off meeting Platform Zelfmanagement

Presentaties

Inspiratiesessies

 

Kennisagenda

Filmpje Vilans zelfmanagement

Kennisbundel zelfmanagementondersteuning

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen