Menu Zoeken English

Platform Zelfmanagement

Een op de drie Nederlanders heeft een chronische aandoening en dat aantal neemt sterk toe bij mensen boven de 75 jaar. De meeste mensen zijn niet zorgafhankelijk maar leven met de gevolgen van chronische gezondheidsproblemen. Dit vraagt andere inrichting van de zorg, waarin aandacht verschuift van behandeling van ziekte en geven van zorg naar aandacht voor functioneren en zelfmanagement. Dit kent zowel medische consequenties als sociaal-maatschappelijke participatie en emotionele uitdagingen. Het platform Zelfmanagement versterkt met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek het zelfmanagement en de eigen regie van (kwetsbare) burgers en draagt bij aan het beter toerusten van zowel huidige als toekomstige (zorg)professionals.

Toon:

Organisatie

Het platform Zelfmanagement of kortweg PZM, richt zich specifiek op het ontwikkelen van kennis en oplossingen waarmee kwetsbare groepen gezondheidsvaardigheden ontwikkelen met als resultaat meer gezond gedrag, een betere gezondheid en verbetering van de kwaliteit van leven.

Het platform bestaat uit een stuurgroep en drie werkgroepen met een open karakter: Kennis- en onderzoeksagenda, Onderwijs en Visie. Alle leden maken onderdeel uit van kennisinstellingen, van patiënten(groepen) of van hun vertegenwoordigers en samenwerkingspartners, waaronder private partijen. Speciale groep samenwerkingspartners zijn de zogenoemde platformpartners.

Ieder werkpakket richt zich op een specifiek thema en heeft als doel om een concreet product te ontwikkelen dat bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs en het werkveld en aan de ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek op het gebied van zelfmanagement.

Stuurgroep

Om tot de beoogde doelen en resultaten te komen, kent het platform een Stuurgroep met daaraan gelieerd werkgroepen, ook wel werkpakketten genoemd. De voorzitter van de Stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van het platform. Voorts zijn er drie werkpakketten met per werkpakket twee eigen ‘werkpakket-trekkers’. De voorzitter en de werkpakket-trekkers  vormen gezamenlijk de stuurgroep.

De stuurgroep bestaat uit Hanneke Torij (voorzitter) , Anita Cremers, Jaap van der Stel, Joost Keers, Gaby Jacobs, Sarah Detaille, Ton Satink, Henk Jan de Jong, Kitty Jurrius en Anneloes van Staa.

Werkgroep Kennis- en Onderzoeksagenda

Deze werkgroep richt zich op het opstellen van een gezamenlijke kennis en onderzoeksagenda waarin de bijdrage die het platform levert aan de praktijk specifiek wordt beschreven

Werkgroep Onderwijs

Deze werkgroep richt zich op het ontwikkelen van een curriculumgroep die zich richt op de ontwikkeling en inrichting van living labs / professionele werkplaatsen rondom het thema zelfmanagement en ook specifiek op de bijdrage die het platform levert aan het onderwijs.

Werkgroep Visie en Zichtbaarheid

Deze werkgroep richt zich op het ontwikkelen en schrijven van een gezamenlijke visie over zelfmanagement als lectoren van dit platform. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen