Menu Zoeken English

Platform Zelfmanagement

Een op de drie Nederlanders heeft een chronische aandoening en dat aantal neemt sterk toe bij mensen boven de 75 jaar. De meeste mensen zijn niet zorgafhankelijk maar leven met de gevolgen van chronische gezondheidsproblemen. Dit vraagt andere inrichting van de zorg, waarin aandacht verschuift van behandeling van ziekte en geven van zorg naar aandacht voor functioneren en zelfmanagement. Dit kent zowel medische consequenties als sociaal-maatschappelijke participatie en emotionele uitdagingen. Het platform Zelfmanagement versterkt met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek het zelfmanagement en de eigen regie van (kwetsbare) burgers en draagt bij aan het beter toerusten van zowel huidige als toekomstige (zorg)professionals.

Toon:

Doelstelling

Lectoren Platforms Gezondheid en Welzijn

Het lectorenplatform Zelfmanagement is samen met de lectorenplatforms Personalised Health en Inzet van Technologie verenigd in de Landelijke Platforms Gezondheid & Welzijn (LPGW). Onafhankelijk van elkaar, maar ook gezamenlijk gaan we proactief nieuwe verbindingen aan met burgers en in wijken en hebben we aandacht voor cross-overs met andere domeinen.

De Lectoren Platforms Gezondheid en Welzijn hebben de volgende doelstellingen:

  • Delen van kennis en ervaringen: meer uitwisseling van kennis tussen sectoren en disciplines;
  • Bevorderen van eenheid van taal in interprofessioneel samenwerken;
  • Versnellen van de verspreiding van bruikbare kennis en methodieken in de beroepspraktijk en in het onderwijs;
  • Samenwerken in onderzoeksaanvragen en in de uitvoering van (praktijkgerichte) onderzoeksprojecten.

Doelstelling Platform Zelfmanagement

Het doel van het platform Zelfmanagement is om door middel van praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan het versterken van eigen regie van burgers en vooral kwetsbare groepen en aan het professionaliseren van relevante beroepsgroepen. Het PZM richt zich specifiek op het ontwikkelen van kennis en oplossingen waarmee deze groepen gezondheidsvaardigheden ontwikkelen met als resultaat meer gezond gedrag, een betere gezondheid en verbetering van de kwaliteit van leven. 

We zetten de komende periode in op de koers van missie-gedreven praktijkgericht onderzoek en  verdere versteviging van het platform in de landelijke kennisinfrastructuur, inclusief burgerinitiatieven en -coöperaties in wijken en buurten.

Dat doen we door:

  • Als platform de wijk / de community in te gaan en daar vanuit de gearticuleerde vraag en/of ongearticuleerde behoeften van burgers onderzoek en innovatie te starten;
  • In te zetten op het opstarten van publiek private samenwerkingsverbanden en partnerschappen;
  • Meer lectoraten te verbinden die met hun onderzoeksgroep bezig zijn met zelfmanagement OF hier meer kennis in willen ontwikkelen;
  • Verdere profilering van het platform door de samenleving in te gaan en daar bijeenkomsten te organiseren waarin burgers, lectoren, onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven, publieke instellingen, kennisinstellingen en beroepspraktijk elkaar ontmoeten en een netwerk ontwikkelen waarbinnen nieuwe praktijkgerichte kennis kan worden ontwikkeld, verspreid en toegepast;
  • Voortkomend uit de door ons reeds ontwikkelde kennis- en onderzoeksagenda een onderzoeksprogrammering op te stellen en te starten met uitvoering hiervan, zodat sneller en makkelijker kan worden aangesloten bij lokaal-regionale vragen en behoeften en tegelijkertijd bij nationale en internationale beleidsontwikkelingen en onderzoeksprogramma’s.

Samenwerking

Door met lectoren vanuit verschillende hogescholen en domeinen – samen met de praktijk en het onderwijs – aan praktijkgericht onderzoek te werken, wordt optimaal gebruik gemaakt van de expertise en het netwerk van deze lectoren en wordt samenwerking tussen hen bevorderd. De lectoraten zijn naar elkaar aanvullend in expertise waardoor kennis en oplossingen die worden ontwikkeld breed toepasbaar zijn in de praktijk en in de verschillende curricula van de betrokken opleidingen. Tevens worden uniforme definities ontwikkeld en wordt een gemeenschappelijke, overstijgende benadering ontwikkeld voor het bevorderen van zelfmanagement, ook voor kwetsbare groepen. Hiermee wordt interprofessioneel samenwerken – zowel in lokale als in landelijke netwerken – gestimuleerd. Dit alles draagt bij aan het beter toerusten huidige en toekomstige professionals.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen