Zelfmanagement (ZM)

Een op de drie Nederlanders heeft een chronische aandoening en dat aantal neemt sterk toe bij mensen boven de 75 jaar. De meeste mensen zijn niet zorgafhankelijk maar leven met de gevolgen van chronische gezondheidsproblemen. Dit vraagt andere inrichting van de zorg, waarin aandacht verschuift van behandeling van ziekte en geven van zorg naar aandacht voor functioneren en zelfmanagement. Dit kent zowel medische consequenties als sociaal-maatschappelijke participatie en emotionele uitdagingen. Het lectorenplatform Zelfmanagement versterkt met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek het zelfmanagement en de eigen regie van (kwetsbare) burgers en draagt bij aan het beter toerusten van zowel huidige als toekomstige (zorg)professionals.

Toon:

Het doel van het platform Zelfmanagement is om d.m.v. praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan het versterken van eigen regie van burgers en vooral kwetsbare groepen en aan het professionaliseren van relevante beroepsgroepen. We richten ons specifiek op het ontwikkelen van kennis en oplossingen waarmee deze groepen gezondheidsvaardigheden ontwikkelen met als resultaat meer gezond gedrag, een betere gezondheid en verbetering van de kwaliteit van leven. 

Waarom deze samenwerking

Door met lectoren vanuit verschillende hogescholen en domeinen – samen met de praktijk en het onderwijs – aan praktijkgericht onderzoek te werken, wordt optimaal gebruik gemaakt van de expertise en het netwerk van deze lectoren en wordt samenwerking tussen hen bevorderd. De lectoraten zijn naar elkaar aanvullend in expertise waardoor kennis en oplossingen die worden ontwikkeld breed toepasbaar zijn in de praktijk en in de verschillende curricula van de betrokken opleidingen. Tevens worden uniforme definities ontwikkeld en wordt een gemeenschappelijke, overstijgende benadering ontwikkeld voor het bevorderen van zelfmanagement, ook voor kwetsbare groepen. Hiermee wordt interprofessioneel samenwerken – zowel in lokale als in landelijke netwerken – gestimuleerd. Dit alles draagt bij aan het beter toerusten huidige en toekomstige professionals.

Probleemstelling (maatschappelijk probleem)

De afgelopen jaren is de nadruk steeds meer komen te liggen op het versterken van eigen kracht van burgers. Zelfmanagement wordt steeds belangrijker in het omgaan met gezondheid en welzijnsvraagstukken. Voor veel mensen en vooral bij kwetsbare groepen is zelfmanagement niet vanzelfsprekend.

Bovendien vraagt een kanteling naar een zorg- en welzijnsmaatschappij waarin zelfmanagement centraal staat om cultuurverandering in organisaties en attitude- en gedragsveranderingen bij professionals. 

De initiërende lectoren willen met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek bijdragen aan het versterken van het zelfmanagement van burgers en vooral kwetsbare groepen en aan het goed toerusten van relevante beroepsgroepen. Ze beogen daarbij een langdurige samenwerking, ondersteund door de platformregeling.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.