Platform Organisatie van Personalised Health

Het Platform Personalised Health voor Gezondheid en Welzijn, afgekort PPH, is opgericht in september 2017. Bij het platform zijn circa 10 lectoren aangesloten. Belangrijke partners van het PPH zijn de (zorg)consument, huidige en toekomstige zorgprofessionals en private partijen die voor gepersonaliseerde zorg benodigde zorgtechnologie, diensten of kennis ontwikkelen/aanbieden.

Toon:

Doelstelling Lectoren Platform Gezondheid en Welzijn

Het Lectoren Platform Gezondheid en Welzijn heeft de volgende doelstelling:

  • Delen van kennis en ervaringen: meer uitwisseling van kennis tussen sectoren en disciplines;
  • Bevorderen van eenheid van taal in interprofessioneel samenwerken;
  • Versnellen van de verspreiding van bruikbare kennis en methodieken in de beroepspraktijk en in het onderwijs;
  • Samenwerken in onderzoeksaanvragen en in de uitvoering van (praktijkgerichte) onderzoeksprojecten.

Doelstelling Platform Personalised Health

Het Platform Personalised Health streeft naar een gezamenlijke praktijkgericht onderzoeksagenda op het terrein van zowel technologische als organisatorische innovaties ter ondersteuning bij gepersonaliseerde zorg. Het concept ‘positieve gezondheid’ impliceert de noodzaak van gepersonaliseerde zorg, toegesneden op de wensen en behoeften van de individuele patiënt. Zorgtechnologie wordt ingezet als mogelijkheid om deze gepersonaliseerde zorg vorm te geven. De maatschappelijke impact moet inzichtelijk gemaakt worden aan de hand van uitkomstmaten passend bij het concept positieve gezondheid. Afstemming vindt plaats door samenwerking van lectoraten in interactie met relevante stakeholders: bedrijven, zorggebruikers, kennis- en overheidsinstanties.

Het platform richt zich op twee praktijkvraagthema’s.

  • Definiëring en afbakening van zorgtechnologie en sociale innovatie als ondersteuning bij gepersonaliseerde zorg
  • Inventarisatie van behoeften en wensen van zowel zorgaanbieders als -gebruikers ten aanzien van zorgtechnologie in gepersonaliseerde zorg in het belang van:
    • Sociale innovatie op het niveau van aanbieders en gebruikers van de zorg.
    • Sociale innovatie op organisatieniveau.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.