Organiseren van Personalised Health (PH)

Het Platform Personalised Health voor Gezondheid en Welzijn (PPH) is opgericht in september 2017. Bij het platform zijn op dit moment (april 2018) circa 10 lectoren aangesloten. Belangrijke partners van het PPH zijn de (zorg)consument, huidige en toekomstige zorgprofessionals en private partijen die voor gepersonaliseerde zorg benodigde zorgtechnologie, diensten of kennis ontwikkelen/aanbieden. Het platform beoogt een gezamenlijke agenda van praktijkgericht onderzoek op het terrein van technologische en organisatorische innovaties die gepersonaliseerde zorg ondersteunen.

Toon:

Het PPH richt zich op twee praktijkvraagthema’s:

1. Definiëring en afbakening van zorgtechnologie en sociale innovatie als ondersteuning bij gepersonaliseerde zorg

2. Inventarisatie van behoeften en wensen van zowel zorgaanbieders als -gebruikers ten aanzien van zorgtechnologie in gepersonaliseerde zorg, in het belang van:

2a. Sociale innovatie op het niveau van aanbieders en gebruikers van de zorg.

2b. Sociale innovatie op organisatieniveau.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.