Menu English

Platform Organisatie van Personalised Health

Het Platform Personalised Health voor Gezondheid en Welzijn, afgekort PPH, is opgericht in september 2017. Bij het platform zijn circa 10 lectoren aangesloten. Belangrijke partners van het PPH zijn de (zorg)consument, huidige en toekomstige zorgprofessionals en private partijen die voor gepersonaliseerde zorg benodigde zorgtechnologie, diensten of kennis ontwikkelen/aanbieden.

Toon:

Stuurgroep

Het platform bestaat uit een stuurgroep en werkgroepen met een open karakter. De voorzitter van de Stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van het platform. Voorts zijn er drie werkpakketten, te weten Onderzoek, Onderwijs en Cultuur & Visie met per werkpakket twee eigen ‘werkpakket-trekkers’. Deze lectoren vormen gezamenlijk de stuurgroep. Alle leden zijn personen uit kennisinstellingen, leden van patiënten(groepen) en/of hun vertegenwoordigers en samenwerkingspartners, waaronder private partijen. De stuurgroep bestaat uit Marian Adriaansen , Lilian Beijer, Angelique Lombarts, Cindy Veenhof, Maarten Schmitt, Marieke Spreeuwenberg en Hilbrand Oldenhuis. 

Werkgroep Onderzoek

Het werkpakket behelst:

  • Vormen van een netwerk van lectoren en relevante stakeholders dat op basis van gebundelde kennis en expertise fungeert als klankbord en kennisplatform;
  • Opstellen van een gezamenlijke onderzoeksagenda m.b.t. technologische en sociale innovatie als ondersteuning van gepersonaliseerde zorg;
  • Ontwikkelen van kwaliteitscriteria m.b.t. kwaliteit van onderzoek binnen dit thema
  • Opstellen van een voor alle stakeholders toegankelijke website Platform Personalised Health met relevante informatie over: - betrokken lectoraten en stakeholders - (netwerk)events en werkconferenties/symposia - onderzoeksagenda - subsidiestrategie - overzicht van initiatieven en technologie op het gebied van gepersonaliseerde zorg.

Werkgroep Onderwijs

Het werkpakket behelst:

  • Opstellen van aanbevelingen voor het inbedden van het thema gepersonaliseerde zorg in de onderwijscurricula van hogescholen;
  • Opstellen van aanbevelingen voor professionalisering van beroepsbeoefenaren m.b.t. van gepersonaliseerde zorg;
  • Bieden van een overzicht van best practices en good failures

Werkgroep Cultuur & Visie

Het werkpakket behelst:

  • Organiseren van jaarlijkse (thema-)netwerkbijeenkomsten van hogescholen met bedrijven en zorgaanbieders met het oog op (potentiële) consortiavorming / publiek-private samenwerking - kennisuitwisseling - brainstorm/ideevorming
  • Schrijven van een whitepaper over technologische en sociale innovatie als randvoorwaarden voor gepersonaliseerde zorg.
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen