Organiseren van Personalised Health (PH)

Het Platform Personalised Health voor Gezondheid en Welzijn (PPH) is opgericht in september 2017. Bij het platform zijn op dit moment (april 2018) circa 10 lectoren aangesloten. Belangrijke partners van het PPH zijn de (zorg)consument, huidige en toekomstige zorgprofessionals en private partijen die voor gepersonaliseerde zorg benodigde zorgtechnologie, diensten of kennis ontwikkelen/aanbieden. Het platform beoogt een gezamenlijke agenda van praktijkgericht onderzoek op het terrein van technologische en organisatorische innovaties die gepersonaliseerde zorg ondersteunen.

Toon:

Het platform heeft een stuurgroep en drie werkgroepen: praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling, onderwijsontwikkeling & kenniscirculatie en innovatiecultuur & visievorming.                                                                                                       

Het platform kent een open karakter. Leden zijn personen uit kennisinstellingen, patiënten(groepen) en/of hun vertegenwoordigers en samenwerkingspartners, waaronder private partijen. Speciale groep samenwerkingspartners zijn de zogenoemde platformpartners.

Het platform organiseert diverse bijeenkomsten, zoals inspiratiesessies en symposia, met als doel het delen van kennis over gepersonaliseerde zorg. Op 19 juni 2018 VINDT een kick-off event plaats in Amsterdam Voor het conceptprogramma klik HIER.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit Marian Adriaansen , Lilian Beijer, Angelique Lombarts, Cindy Veenhof, Maarten Schmitt, Marieke Spreeuwenberg en Hilbrand Oldenhuis. (Hier foto’s en functies/hogescholen, met link naar bestaande website). 

Werkgroepen

De bij het PPH aangesloten leden kunnen zich aansluiten bij drie werkgroepen die de volgende werkpakketten omvatten.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.