Organiseren van Personalised Health (PH)

Het Platform Personalised Health voor Gezondheid en Welzijn (PPH) is opgericht in september 2017. Bij het platform zijn op dit moment (april 2018) circa 10 lectoren aangesloten. Belangrijke partners van het PPH zijn de (zorg)consument, huidige en toekomstige zorgprofessionals en private partijen die voor gepersonaliseerde zorg benodigde zorgtechnologie, diensten of kennis ontwikkelen/aanbieden. Het platform beoogt een gezamenlijke agenda van praktijkgericht onderzoek op het terrein van technologische en organisatorische innovaties die gepersonaliseerde zorg ondersteunen.

Toon:

Het werkpakket behelst:

  • Vormen van een netwerk van lectoren en relevante stakeholders dat op basis van gebundelde kennis en expertise fungeert als klankbord en kennisplatform;
  • Opstellen van een gezamenlijke onderzoeksagenda m.b.t. technologische en sociale innovatie als ondersteuning van gepersonaliseerde zorg;
  • Ontwikkelen van kwaliteitscriteria m.b.t. kwaliteit van onderzoek binnen dit thema
  • Opstellen van een voor alle stakeholders toegankelijke website Platform Personalised Health met relevante informatie over: - betrokken lectoraten en stakeholders - (netwerk)events en werkconferenties/symposia - onderzoeksagenda - subsidiestrategie - overzicht van initiatieven en technologie op het gebied van gepersonaliseerde zorg.

 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.