Menu Zoeken English

Platform Organisatie van Personalised Health

Het Platform Personalised Health voor Gezondheid en Welzijn, afgekort PPH, is opgericht in september 2017. Bij het platform zijn circa 10 lectoren aangesloten. Belangrijke partners van het PPH zijn de (zorg)consument, huidige en toekomstige zorgprofessionals en private partijen die voor gepersonaliseerde zorg benodigde zorgtechnologie, diensten of kennis ontwikkelen/aanbieden.

Toon:
Marian Adriaansen

Marian Adriaansen

Marian is in 2008 gepromoveerd op het onderwerp "Onderwijs in Palliatieve Zorg". Naast HAN-lector is zij is hoofdredacteur van TvZ en lid van de redactieraad van Verpleegkunde. Daarnaast is zij lid van het bestuur van NVG-KNOWS (Vereniging voor Gerontologie) en vice voorzitter van de RvT van ZorgGroep Elde.Het Lectoraat Innovatie in de Care doet praktijkgericht onderzoek waarbij een aantal vragen centraal staan. H

Lilian Beijer

Lilian Beijer

Lilian Beijer is associate lector e-Health bij het Lectoraat Innovatie in de Care. Momenteel vervult zij een brugfunctie tussen de HAN en de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, waar zij tevens beleidsadviseur e-Health is. 'Aangezien de Sint Maartenskliniek als kliniek voor houding en beweging haar koploperpositie verder wil uitbouwen, behoren e-health applicaties ten behoeve van dit functiedomein tot het aandachtsveld van het Associate Lectoraat e-Health. Naar verwachting zullen deze toepassingen bijdragen aan de zelfredzaamheid van chronische patiënten met bijvoorbeeld een neurologische, reumatische of orthopedische aandoening.

Angelique Lombarts

Angelique Lombarts

Angelique Lombarts is lector Hospitality, Happiness & Care bij Hotelschool The Hague. Zij heeft een achtergrond in onder meer de hotellerie en congressector in Amsterdam en Den Haag. Ze bezit een PhD in Organisation Anthroplogy. Als lector heeft zij onder meer onderzoek verricht op het gebied van preventieve wellness. Haar onderzoek bij Hotelschool The Hague staat in het teken van de huidige maatschappelijke ontwikkeling van beleveniseconomie naar betekeniseconomie, waar het belang van relaties en waarde toevoeging essentieel zijn. De organisaties waarmee Angelique Lombarts samenwerkt, zijn voornamelijk non-profit en publieke organisaties die een mindshift nodig hebben om succesvol te blijven of weer te worden. Haar onderzoek richt zich op het verbeteren van gastvrijheid in gezondheidsorganisaties. Zij wil daarbij aantonen dat gastvrijheid een positieve bijdragen levert aan het welzijn (happiness) van patiënten, cliënten en medewerkers in de zorg. Anders gezegd, hospitality levert sociaal-maatschappelijk en financieel rendement.

Hilbrand Oldenhuis

Hilbrand Oldenhuis

Als lector Personalised Digital Health (PDH) aan Hanze hogeschool Groningen opereert Hilbrand Oldenhuis op het snijvlak van psychologie en technologie. Alle projecten binnen het lectoraat richten zich op het verhogen van zelfmanagement wat betreft gezondheid en gezond gedrag met behulp van technologie. Daarbij is zowel psychologische als technologische kennis essentieel. Als lector PDH is Hilbrand Oldenhuis verbonden aan het Instituut voor Communicatie, Media en IT van de Hanzehogeschool en hij werkt daardoor nauw samen met onderzoekers die expertise hebben in data science. Daarbij bestaat de kenniskring uit docent-onderzoekers met expertise in (gezondheids)psychologie en gezondheidswetenschappen. Het is zijn streven om binnen het lectoraat psychologie en technologie te combineren tot een krachtig wapen ter bevordering van zelfmanagement van burgers in hun verschillende rollen (cliënt, patiënt, werknemer, etc.). Het ondersteunen van professionals in het zorg- en welzijnsdomein om te leren werken met nieuwe technologieën is daarnaast essentieel.

Maarten Schmitt

Maarten Schmitt

Maarten Schmitt is als lector Bewegen naar gezondheid verbonden aan het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar factoren die bij mensen een rol spelen bij (on)gezond beweeggedrag. Bovendien doet het lectoraat onderzoek naar diagnostiek en behandeling van mensen met ‘physical disability’ als gevolg van klachten en aandoeningen in het houdings- en bewegingsapparaat. Bij het onderzoek naar (on)gezond beweeggedrag richten we ons met name op mensen met diabetes II, hart- en vaatziekten en artrose. Gezondheidsvaardigheden en zelfsturing staan daarbij centraal. Bij het onderzoek naar ‘physical disability’ staan mensen met chronische musculoskeletale pijn en artrose centraal.

Marieke Spreeuwenberg

Marieke Spreeuwenberg

Marieke Spreeuwenberg studeerde psychologie aan de Universiteit van Tilburg waar ze ook promoveerde met het proefschrift Selection bias in (quasi-) experimental research. In dezelfde periode was ze als statisticus verbonden aan de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Vanaf 2007 werkte ze, in combinatie met een aanstelling aan de Universiteit Maastricht, onder leiding van prof. Luc de Witte mee aan de opstart van het lectoraat Technologie in de Zorg. In 2010 stapte ze volledig over naar de vakgroep Health Services Research van de Universiteit Maastricht waar ze de Academische Werkplaats Duurzame Zorg coördineert. Vanaf 1 oktober is zij benoemd tot lector Zorg op Afstand bij het lectoraat Technologie in de Zorg, dat is ingebed in het netwerk van het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie, EIZT.

Cindy Veenhof

Cindy Veenhof

Cindy Veenhof is sinds 2016 lector van het lectoraat ‘Innovatie van Beweegzorg’ aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast heeft ze sinds 2014 een leerstoel in het UMC Utrecht bij Klinische Gezondheidswetenschappen, in het bijzonder Fysiotherapiewetenschap binnen de afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap en Sport. Verder leidt ze het masterprogramma Fysiotherapiewetenschap. Van 1999 tot 2014 was Cindy werkzaam bij het NIVEL. Eerst als promovendus op het project ‘effectiviteit van gedragsmatige oefentherapie bij patiënten met artrose van heup en/of knie), later als onderzoekscoördinator van het thema ‘Paramedische zorg en Sport’. Binnen het lectoraat ‘Innovatie van Beweegzorg’ vormt Cindy de verbindende factor tussen de drie onderzoekslijnen ‘Fysieke zelfredzaamheid rond ziekenhuisopnamen’, ‘Technologie in de beweegzorg’ en ‘Innovaties in de organisatie van beweegzorg’. Ze wil met het lectoraat een belangrijke bijdrage leveren aan de innovatie van de beroepspraktijk van beweegzorg en deze versterken met de kennis van praktijkgerichte onderzoek.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.