Organiseren van Personalised Health (PH)

Het Platform Personalised Health voor Gezondheid en Welzijn (PPH) is opgericht in september 2017. Bij het platform zijn op dit moment (april 2018) circa 10 lectoren aangesloten. Belangrijke partners van het PPH zijn de (zorg)consument, huidige en toekomstige zorgprofessionals en private partijen die voor gepersonaliseerde zorg benodigde zorgtechnologie, diensten of kennis ontwikkelen/aanbieden. Het platform beoogt een gezamenlijke agenda van praktijkgericht onderzoek op het terrein van technologische en organisatorische innovaties die gepersonaliseerde zorg ondersteunen.

Toon:

Het werkpakket behelst:

• Organiseren van jaarlijkse (thema-)netwerkbijeenkomsten van hogescholen met bedrijven en zorgaanbieders met het oog op: - (potentiële) consortiavorming / publiek-private samenwerking - kennisuitwisseling - brainstorm/ideevorming • Schrijven van een whitepaper over technologische en sociale innovatie als randvoorwaarden voor gepersonaliseerde zorg.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.