Menu Zoeken English

Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn

Het Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn, afgekort PIT, richt zich op het inzetten en duurzaam implementeren van bestaande en ontwikkelen van nieuwe technologieën voor gezondheid en welzijn. De wensen van de zorgconsument staan hierbij voorop. Daarnaast spelen zorgprofessionals en (private) ontwikkelaars van eHealth een belangrijke rol. Het platform concentreert zich op drie gebieden: kennis & onderzoek, onderwijs & praktijk en visievorming & zichtbaarheid.

Toon:

Doelstelling

Doelstelling Lectoren Platforms Gezondheid en Welzijn

De Lectoren Platforms Gezondheid en Welzijn hebben de volgende doelstellingen: 

  • Delen van kennis en ervaringen: meer uitwisseling van kennis tussen sectoren en disciplines;
  • Bevorderen van eenheid van taal in interprofessioneel samenwerken;
  • Versnellen van de verspreiding van bruikbare kennis en methodieken in de beroepspraktijk en in het onderwijs;
  • Samenwerken in onderzoeksaanvragen en in de uitvoering van (praktijkgerichte) onderzoeksprojecten.

Doelstelling PIT

Het platform heeft als doel kennis over eHealth-technologie te delen en een bijdrage te leveren aan een betere samenwerking binnen het onderzoek en aan co-creatie met gebruikers van de technologie. Om dit te bereiken organiseert het platform diverse bijeenkomsten, zoals inspiratiesessies en symposia.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.