Ga direct naar de content

Langer Thuis met Dementie in Rotterdam

Pilotproject
Publicatiedatum: 01 juli 2015

In het voorjaar van 2013 sloten Zilveren Kruis (toen Achmea) en de gemeente Rotterdam het convenant “Samen werken aan een gezond Rotterdam”. Vanuit de uitgangspunten dat mensen prettiger oud worden in hun eigen vertrouwde omgeving en dat langer thuis wonen lagere kosten met zich meebrengt dan intramurale zorg, is het de ambitie om intramurale opname uit of af te stellen. Daarnaast is het doel om de zorg en ondersteuning thuis zo te organiseren, dat dit op een prettige en veilige manier kan.

Toon:

Mensen met dementie zijn een groeiende en kwetsbare groep, waarvoor de zorg en ondersteuning momenteel erg aan verandering onderhevig is. Met de decentralisatie is een deel van de ondersteuning die tot 2015 onder de AWBZ viel, onder verantwoordelijkheid van de gemeente (Wmo) komen te vallen. De ketenzorg dementie en het casemanagement dementie vallen sinds 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) in de aanspraak wijkverpleging. De veranderingen in de zorg en ondersteuning van mensen voor dementie en de ambities binnen de samenwerking van Zilveren Kruis en gemeente Rotterdam, vormen de aanleiding voor dit pilotproject.

Doelstelling van het project is om een bijdrage te leveren aan het zo efficiënt mogelijk inrichten van de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers, zodat mensen met dementie in een zelfstandige woonsituatie kunnen blijven wonen en een opname in een verpleeginstelling wordt uitgesteld.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.