Ga direct naar de content

Kwetsbare ouderen

Identificeren en interveniëren
Publicatiedatum: 01 januari 2012

Bij Careyn, locatie Vlaardingen, is per 1 januari 2012 een project gestart. Dit project heeft tot doel kwetsbare ouderen te identificeren. Daarnaast wordt beoogd vast te stellen welke interventies bij deze kwetsbare ouderen worden verricht en te bepalen in hoeverre deze interventies aansluiten bij het profiel van kwetsbaarheid van deze ouderen. De looptijd van dit project is één jaar. Dit project sluit aan op een eerder door Careyn Vlaardingen uitgevoerd project (in 2011), waarbij het doel was het opsporen van kwetsbare ouderen.

Toon:

Vanaf januari tot en met december 2012 wordt door alle nieuwe cliënten van Careyn Vlaardingen de Tilburg Frailty Indicator ingevuld (TFI). Dit gebeurt eventueel met hulp van een mantelzorger of een zorgverlener van Careyn. De TFI is een gebruiksvriendelijke vragenlijst aan de hand waarvan vastgesteld kan worden of iemand kwetsbaar is en in welk domein (lichamelijk, psychisch, sociaal) iemand kwetsbaar is. Uit onderzoek is gebleken dat de TFI een valide en betrouwbaar instrument is om kwetsbaarheid bij zelfstandig wonende ouderen te stellen. Daarnaast zal van de kwetsbare oudere cliënten het zorgleefplan worden doorgenomen. Een zorgleefplan bevat interventies. Deze interventies zullen vervolgens, per cliënt, overzichtelijk worden weergegeven en gerelateerd aan het profiel van kwetsbaarheid van de cliënt. De resultaten van de metingen met de TFI en de bevindingen uit de zorgleefplannen worden ingevoerd in SPSS en vervolgens worden deze gegevens geanalyseerd.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.