Ga direct naar de content

Inclusieve Podiumkunst voor Artiesten met en Zonder Beperking

Naar een overdraagbare methodiek
Publicatiedatum: 15 juni 2017

Onderzoek naar het overdraagbaar maken van een werkwijze om theater aan te bieden aan mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Toon:

Introductie

Het Rotterdams Centrum voor Theater (RCTH) maakt samen met Pameijer onder de naam RCTH+ professionele voorstellingen waarbij acteurs met en zonder beperking samenwerken. Zij willen hun opleidingen tot acteur of theatermaker toegankelijk maken voor zowel mensen met als zonder beperking.

Het RCTH+ wil een methodiek ontwikkelen en beschrijven om deze werkwijze overdraagbaar te maken, zodat ook andere instellingen voor podiumkunst en zorginstellingen deze kunnen toepassen. Kenniscentrum Zorginnovatie wil door middel van onderzoek bijdragen aan het overdraagbaar maken van de werkwijze van het RCTH+. Binnen het project wordt kennis vergaard en gedeeld, en worden netwerken opgebouwd en verstevigd. 

Projectbeschrijving

Bij het RCTH+ staat artistieke innovatie op de voorgrond; deze wordt gecombineerd met innovatie op het gebied van ondersteuning van mensen met een beperking. Het RCTH+ wil zijn inclusieve werkwijze overdraagbaar maken en naar andere instellingen voor podiumkunst en zorginstellingen overdragen via een digitaal platform. Inclusiviteit gaat immers over delen en samenwerken, en diversiteit. Binnen dit project wordt voor dit overdraagbaar maken noodzakelijke kennis vergaard en worden relevante netwerken opgebouwd en verstevigd. Het project sluit aan bij het speerpunt “Creative futures voor podiumkunsten en erfgoed” van de Roadmap Smart Culture (NWO, 2015) en draagt bij aan een inclusieve en innovatieve samenleving.

Aanpak

Door middel van een literatuuronderzoek wordt in kaart gebracht welke kennis er al beschikbaar is over de werkwijze en effecten van andere initiatieven op het gebied van inclusieve podiumkunst. Daarnaast wordt door middel van observaties en interviews onderzocht onder welke voorwaarden acteurs met en zonder beperking kunnen samenwerking.

Er wordt geanalyseerd wat de effecten van de voorstellingen zijn op het publiek, bijvoorbeeld op het gebied van beeldvorming over mensen met een beperking. Tevens vindt een debat plaats met experts vanuit verschillende disciplines over de effecten van de samenwerking, en een kennisuitwisselingsbijeenkomst met kunst- en zorginstellingen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.