Inclusieve Podiumkunst voor Artiesten met en Zonder Beperking

Naar een overdraagbare methodiek
Publicatiedatum: 15 juni 2017

In samenwerking met Theater Babel doet het lectoraat Disability Studies onderzoek naar het overdraagbaar maken van een werkwijze om theater te maken met acteurs met en zonder verstandelijke beperking.

Toon:

Introductie

Theater Babel Rotterdam (een samenwerking tussen het rotterdamscentrumvoortheater (rcth) en Pameijer (Theater Maatwerk) maakt professionele voorstellingen waarbij acteurs met en zonder beperking samenwerken. Zij willen hun opleidingen tot acteur of theatermaker toegankelijk maken voor zowel mensen met als zonder beperking.

Theater Babel Rotterdam wil een methodiek ontwikkelen en beschrijven om deze werkwijze overdraagbaar te maken, zodat ook andere instellingen voor podiumkunst en zorginstellingen deze kunnen toepassen. Kenniscentrum Zorginnovatie wil door middel van onderzoek bijdragen aan het overdraagbaar maken van de werkwijze van het Theater Babel Rotterdam. Binnen het project wordt kennis vergaard en gedeeld, en worden netwerken opgebouwd en verstevigd. 

Projectbeschrijving

Bij Theater Babel Rotterdam staat artistieke innovatie op de voorgrond; deze wordt gecombineerd met innovatie op het gebied van ondersteuning van mensen met een beperking. Theater Babel Rotterdam wil zijn inclusieve werkwijze overdraagbaar maken en naar andere instellingen voor podiumkunst en zorginstellingen overdragen via een digitaal platform. Inclusiviteit gaat immers over delen en samenwerken, en diversiteit. Binnen dit project wordt voor dit overdraagbaar maken noodzakelijke kennis vergaard en worden relevante netwerken opgebouwd en verstevigd. Het project sluit aan bij het speerpunt “Creative futures voor podiumkunsten en erfgoed” van de Roadmap Smart Culture (NWO, 2015) en draagt bij aan een inclusieve en innovatieve samenleving.

Aanpak

Door middel van een literatuuronderzoek wordt in kaart gebracht welke kennis er al beschikbaar is over de werkwijze en effecten van andere initiatieven op het gebied van inclusieve podiumkunst. Daarnaast wordt door middel van observaties en interviews onderzocht onder welke voorwaarden acteurs met en zonder beperking kunnen samenwerken.

Er wordt geanalyseerd wat de effecten van de voorstellingen zijn op het publiek, bijvoorbeeld op het gebied van beeldvorming over mensen met een beperking. Tevens vindt een debat plaats met experts vanuit verschillende disciplines over de effecten van de samenwerking, en een kennisuitwisselingsbijeenkomst met kunst- en zorginstellingen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.