Menu Zoeken English

Focus op Onbegrepen Gedrag bij Dementie

'Personalised stepped care' in verpleeghuizen
Publicatiedatum: 01 januari 2017

Ontwikkeling van een training voor zorgverleners in verpleeghuizen in het toepassen van ‘personalised stepped care’, afgestemd op hun specifieke functie in de begeleiding en behandeling van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

Toon:

Introductie

Een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wees uit dat er - ondanks de toegenomen aandacht van zorginstellingen en medewerkers - reactief, onvolledig of zelfs onjuist gereageerd wordt op onbegrepen gedrag. Zo wordt vaker dan nodig rustgevende medicijnen voorgeschreven, terwijl er eerst gekeken zou moeten worden naar andere oplossingen, zoals een andere benaderingswijze. Daarnaast zouden de oplossingen en interventies ook regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast moeten worden.

Om dit te faciliteren heeft IGZ met Vilans een handreiking opgesteld voor instellingen om proactief met onbegrepen gedrag bij dementie om te gaan.

Projectbeschrijving

Personalised stepped care

Een manier om onbegrepen gedrag te signaleren, de mogelijke onderliggende oorzaken te achterhalen en daarmee doelgerichte interventies in te zetten, is de ‘personalised stepped care’ methode. Deze bestaat uit vier stappen:

  1. Onderlinge communicatie
  2. Passend dagprogramma
  3. Belevingsgerichte zorg
  4. Psychotherapeutische interventie

Voor het in de praktijk toepassen van ‘personalised stepped care’ is voldoende kennis, kunde en inzicht over de (symptomen van de) aandoening en de beschikbare multidisciplinaire psychotherapeutische interventies nodig. Ook is een toegankelijke methode om het onbegrepen gedrag (tussentijds) te kunnen monitoren noodzakelijk, zowel voor de professional als het zorgmanagement. Helaas is hier vaak ondanks voldoende motivatie nog onvoldoende sprake van, waardoor cliënten en mantelzorgers geen optimale persoonsgerichte aanpak krijgen.

Ook internationaal is dit onderwerp actueel. In Zweden is een door de overheid ondersteunde interventie en monitoringssyteem succesvol uitgerold onder leiding van de Lund Universiteit.

Doelstelling

Het doel van beoogd onderzoek is het proactief en effectief handelen bij onbegrepen gedrag van mensen met dementie, door het trainen van zorgverleners in verpleeghuizen in het toepassen van ‘personalised stepped care’. Deze aanpak wordt ondersteund door een in Zweden ontwikkelde webapplicatie die het personaliseren, monitoren en analyseren van de benodigde interventies van onbegrepen gedrag faciliteert.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.