Menu Zoeken English

E-health en Mentale Vitaliteit

Serious gaming voor Rotterdamse jongeren met depressieve klachten en een laag sociaaleconomische status
Publicatiedatum: 01 januari 2015

In deze studie wordt onderzoek gedaan naar een serious game ter preventie en behandeling van depressie onder Rotterdam jongeren in de leeftijd van dertien tot zeventien jaar.

Toon:

Introductie

In 2014 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een rapport gepubliceerd met de belangrijke conclusie dat depressie de belangrijkste veroorzaker is van ziektes bij jongeren tussen de tien en negentien jaar. Chronische stressoren, zoals een laag sociaal economische status, behoren tot één van de meest belangrijke risicofactoren. Echter, het is juist deze groep die slecht wordt bereikt door middel van preventieve interventies. De aanbeveling van WHO luidt dan ook om onderzoek, meer dan voorheen, te richten op de doelgroep jongeren met psychische problematiek en een laag sociaal economische status.

Lectoraat Publieke Zorg en Preventie van Jeugd van Kenniscentrum Zorginnovatie beoogt verergering van de depressieve klachten en het ontstaan van mogelijke andere gezondheidsproblemen in de (jong)volwassenheid te voorkomen, door het versterken van de mentale vitaliteit van deze jongeren met behulp van serious gaming. Het onderzoek richt zich specifiek op Rotterdamse jongeren vanwege hun risicoprofiel. Immers, uit recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat Rotterdamse jongeren een zeer kwetsbare groep vormen om depressieve klachten te ontwikkelen. Maar liefst 60% van alle Rotterdamse jongeren woont in achterstandswijken, 17% van de Rotterdamse jongeren is onderdeel van een uitkeringsgezin en bijna 3% van de Rotterdamse jongeren heeft zorg of begeleiding nodig van de jeugdzorg.

Projectbeschrijving

Eerst wordt er vooronderzoek gedaan naar

  1. de benodigde game content van een serious game voor Rotterdamse jongeren in de leeftijd van dertien tot zeventien jaar met een laag economische status en depressieve klachten (subklinische depressie, depressie), en
  2. te verkennen op welke wijze de te ontwikkelen serious game integraal onderdeel kan worden van de ondersteuning van deze groep jongeren.

Door middel van een literatuurstudie, focusgroepen en onderzoek naar reeds bestaande preventieprogramma’s en hun effectiviteit, wordt verkend hoe de mentale vitaliteit van deze jongeren versterkt zou kunnen worden teneinde de (impact van) depressieve klachten te reduceren. Daarnaast wordt een verkenning gemaakt van de randvoorwaarden voor succesvolle implementatie in de jeugdhulp.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.