Menu Zoeken English

Casemanagament dementie; denken in mogelijkheden

Verspreiding en implementatie van resultaten uit VitaDem en SPANkracht vraagt equiperen van casemanagers

Het doel is bijdragen aan kwaliteit van leven en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Casemanagers spelen daarbij een cruciale rol: zij helpen hen hun behoeften onder woorden te brengen, en te vertalen naar uitvoerbare activiteiten, zij adviseren en motiveren hen een passende interventie te gaan volgen. Uit onze resultaten bleek dat dementieverpleegkundigen/casemanagers het lastig vinden om de wensen en ideeën van mensen met dementie en mantelzorgers te vertalen in behoeften en doelen, de juiste interventie te kiezen, en te evalueren.

Toon:

Beoogde resultaten

Training, bestaande uit 4 modulen, die ieder ook als op zichzelf staande module gevolgd kan worden:

  1. Behoefteninventarisatie bij ouderen met dementie en mantelzorgers volgens VitaDem, en bij jonge mensen met dementie volgens SPANkracht.
  2. Coachen in doelen stellen en actieplannen maken.
  3. Multidisciplinair samenwerken in een case conference in de wijk.
  4. Nut en noodzaak van activerende interventies

Iedere module richt zich op:

  • van probleemgericht naar behoeftegericht werken
  • denken in mogelijkheden
  • samenwerken rondom de client/clientpaar

en bevat:

  • Praktijkopdrachten
  • Ondersteuning door digitale leermiddelen
  • Handvatten voor verspreiding in eigen netwerk

Van groot belang is de implementatie van de modulen bij opleidingen voor casemanager en dementieverpleegkundige. Aanbieders voor nascholing moeten bekend zijn met deze modulen, en hebben inbreng gehad in de uitwerking, zodat ze zo goed mogelijk aansluiten op de manier van werken.

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen