Ga direct naar de content

Arbeid en Gezond Zwanger: maak er werk van!

Bevorderen van gezondheid moeder en kind tijdens en na de zwangerschap
Publicatiedatum: 01 januari 2015

Het project ‘Arbeid en Gezond Zwanger – maak er Werk van!’ beoogt de gezondheid van moeder en kind tijdens en na de zwangerschap te verbeteren, wat betreft de mogelijke invloed van schadelijke arbeidsfactoren.

Toon:

Arbeidsgerelateerde risicofactoren (zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen, belastend werk en ploegendienst) kunnen nadelige effecten hebben op de zwangerschap; zowel voor de moeder als voor het kind. Specifieke blootstelling aan toxische of teratogene stoffen kan leiden tot hoge bloeddruk of een miskraam bij de moeder. Bij het kind bestaan risico’s als vroeggeboorte, laag geboortegewicht en/of aangeboren afwijkingen. Afgezien van deze medische risico’s leidt overbelasting van de moeder tot meer verzuim voor de bevalling en latere werkhervatting na zwangerschapsverlof.

In Nederland is er relatief weinig aandacht voor arbeidsrisico's en zwangerschap. Dat geldt zowel voor de preconceptiefase als tijdens de zwangerschap. Voorzichtige schattingen van gevolgen leiden tot een grote omvang van voorkombare maternale en perinatale morbiditeit omdat minimaal 70% van de zwangeren werkt. Daarom heeft ZonMw vanuit het programma ‘Zwangerschap & Geboorte’ subsidie beschikbaar gesteld om deze problematiek aan te pakken.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.