Ga direct naar de content

Twinning

Docenten hbo-Verpleegkunde en wijkverpleegkundigen leren met en van elkaar
Publicatiedatum: 01 januari 2015

Hogeschool Rotterdam is met verschillende partners in de wijkverpleging gestart met leernetwerken voor docenten van de opleiding hbo-Verpleegkunde en wijkverpleegkundigen. In de leernetwerken leren de docenten en wijkverpleegkundigen van en met elkaar over ervaringen, kennis en vaardigheden die van belang zijn voor een andere manier van werken en opleiden. Hiermee sluiten ze aan bij de transitie en transformatie van de zorg.

Toon:

De wijkverpleegkundige moet door de transitie en transformatie van de zorg over nieuwe of nog niet eerder ontwikkelde competenties beschikken. Door de transitie is immers vanaf 2015 de wijkverpleging bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit houdt in dat de wijkverpleegkundigen weer verantwoordelijk zijn geworden voor vraagverheldering, indiceren en het organiseren van de zorg thuis. Met deze veranderingen worden nieuwe competenties van de wijkverpleegkundigen en hun collega’s gevraagd, maar is er ook een toegenomen vraag naar wijkverpleegkundigen.

Er wordt nog onvoldoende voorzien in de eisen die de praktijk aan wijkverpleegkundigen stelt. Zo kampen praktijkorganisaties met een toenemend tekort aan hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen en sluiten de competenties van de al ‘zittende’ wijkverpleegkundigen onvoldoende aan bij de veranderde context. Hogeschool Rotterdam kent een (veel te) lage uitstroom van studenten naar de thuiszorg, deels veroorzaakt door onvoldoende ‘goede’ stageplaatsen in het werkveld, deels doordat docenten onvoldoende kennis hebben van de huidige beroepspraktijk van de wijkverpleegkundige.

De opleiding hbo-Verpleegkunde van Hogeschool Rotterdam heeft daarom met ingang van het studiejaar 2015-2016 een leernetwerk voor de wijkverpleging ontwikkeld in samenwerking met partners in de regio. Het leernetwerk wordt ingezet om aan vragen uit zowel de beroeps- als onderwijspraktijk te voldoen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.