Ga direct naar de content

Klaar voor een Kind

Adequate risicoselectie bewerkstelligen
Publicatiedatum: 01 januari 2009

Dit project heeft als doel adequate risicoselectie in de verloskundige zorg met behulp van een risicoscorelijst te bewerkstelligen. Aan het einde van het project is de haalbaarheid van de R4U als nieuw risicosignaleringsinstrument in de verloskundige zorg vastgesteld, evenals de toepasbaarheid van de R4U risico-informatie in verloskundige samenwerkingsverbanden.

Toon:

Het programma Klaar voor een Kind is opgezet in opdracht van de Gemeente Rotterdam. De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC werken in dit programma onder meer samen met de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) en met zorgverleners in de stad. Naast het terugdringen van de perinatale sterfte is het doel een verbetering van ongunstige geboorteuitkomsten als prematuriteit, dysmaturiteit, congenitale afwijkingen en lage APGAR-score, samen de zogenaamde BIG 4. In het programma worden verschillende schakels van de zorgketen onderverdeeld: preconceptiezorg, zwangerschap, bevalling, kraamzorg en centra voor jeugd en gezin (CJG).

De projectleiding voor de schakel zwangerschap binnen het programma Klaar voor een Kind is in handen van de VAR. Hanneke Torij is namens de VAR aangesteld als projectleider van de schakel zwangerschap en stuurt in die hoedanigheid onder andere een tweetal promovendi aan.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.