Ga direct naar de content

Kennisagenda Preventie en Zorg Thuis

Door verpleegkundigen en verzorgenden
Publicatiedatum: 01 december 2013

Drie Academische Werkplaatsen Thuiszorg van ZonMw ontwikkelden een kennisagenda waaruit inzichtelijk is geworden welke kennis nodig is om het werken aan preventie en zorg thuis door verpleegkundigen en verzorgenden te kunnen versterken.

Toon:

Binnen drie Academische Werkplaatsen Thuiszorg is de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan over de rol van de thuiszorg bij preventie binnen ketenzorg van chronische ziekten. Middels de Academische Werkplaats Thuiszorg (AWT) werkwijze, dat wil zeggen uitwisseling tussen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk (BOOP), zijn vele verpleegkundigen, verzorgenden en welzijnsprofessionals geprofessionaliseerd. Door het doen van onderzoek en het uitwisselen van expertise zijn ook nieuwe vragen ontstaan.

De Academische Werkplaatsen Thuiszorg (AWT) in Zwolle en Groningen en de Academische Werkplaats Dementie (AWD) in Capelle en Krimpen aan den IJssel hebben in opdracht van ZonMw een kennisagenda opgesteld. Een kennisagenda geeft richting aan de ontwikkeling en toepassing van kennis voor het maken van inhoudelijke keuzes en de inzet van mensen en middelen. Deze kennisagenda benoemt de onderwerpen met kennisvragen die belangrijk zijn voor een betere invulling van preventie en zorg thuis.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.