Ga direct naar de content

Kennisagenda Preventie en Zorg Thuis

Door verpleegkundigen en verzorgenden
Publicatiedatum: 01 december 2013

Drie Academische Werkplaatsen Thuiszorg van ZonMw ontwikkelden een kennisagenda waaruit inzichtelijk is geworden welke kennis nodig is om het werken aan preventie en zorg thuis door verpleegkundigen en verzorgenden te kunnen versterken.

Toon:

Doelen

Doel van de kennisagenda was om inzicht te geven in:

  • kennis die is opgedaan op het terrein van preventie en zorg thuis;
  • de mate waarin die kennis breed wordt toegepast, of juist nog te weinig wordt toegepast;
  • kennis die nodig is om de thuiszorg nog verder te professionaliseren op het terrein van preventie in de zorg.
  • inzicht te verschaffen in de AWT-werkwijze;
  • het draagvlak te inventariseren voor een doorlopende kennisagenda en manieren bespreken om een kennisagenda langdurig actueel te houden.

Methoden

De drie werkplaatsen hebben tussen december 2013 en maart 2014 de krachten gebundeld en via het netwerk belangrijke partners lokaal en nationaal geïnterviewd en uitgenodigd voor focusgroepen. Interviews en focusgroepen zijn geanalyseerd. Uit de analyses zijn kernthema’s geabstraheerd tijdens bijeenkomsten van de drie Academische werkplaatsen. De kernthema’s zijn vervolgens voorgelegd aan een landelijk netwerkoverleg. Door gebruik te maken van de AWT-werkwijze en snel te schakelen met de achterban is deze kennisagenda in vier maanden tijd ontwikkeld.

 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.