Ga direct naar de content

Iedere Dag de Moeite Waard

ervaringen van proeftuinen met het Sylviahemmetmodel
Publicatiedatum: 01 november 2012

Drie instellingen in Nederland zijn aan de slag gegaan in proeftuinen om het Zweedse model voor menswaardige dementiezorg van Silviahemmet te ‘vertalen’ naar de Nederlandse situatie. Kenniscentrum Zorginnovatie heeft deze proeftuinen geëvalueerd.

Toon:

In het onderzoek stond het beantwoorden van de vraag 'Hoe heeft het programma ‘Iedere dag de moeite waard’ gestalte gekregen in Vivium, van Neynsel en SVRZ?' centraal. Om de vraag te beantwoorden werd gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Kwaliteit van leven van de mensen met dementie werd gemeten met een observatieschaal, de Qualidem. Arbeidstevredenheid van de medewerkers werd gemeten met de vragenlijst MAS-GZ. Daarnaast zijn er interviews gehouden met betrokkenen: cliënten, familie, zorgmedewerkers, management, opleiders en vrijwilligers. Bovendien werden de inhoud van het programma en de implementatiewijze onderzocht. Er zijn twee meetmomenten geweest: vlak na de start van het project en ruim een jaar daarna.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.