Ga direct naar de content

Everybody on Board II

Zorg en de creatieve sector
Publicatiedatum: 01 mei 2014

De creatieve sector biedt vanuit haar werk- en denkwijze veel potentie voor innovatie in de zorg. De samenwerking tussen deze sectoren staat echter nog in de kinderschoenen; partijen weten elkaar niet te vinden of kennen de waarde van elkaars werk- en denkwijze niet. Everybody on board II onderzoekt de mogelijkheden voor cross-overs tussen de creatieve sector en de zorg. Hierbij wordt creatieve innovatie ingezet om een bijdrage te leveren aan de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Toon:

Aanvraag RAAK-mkb

Onderdeel van het project Everybody on Board II is het door Kenniscentrum Zorginnovatie geïnitieerde RAAK-mkb onderzoeksvoorstel ‘Sociale inclusie: een nieuwe manier van (design) denken?!’ dat in samenwerking met Kenniscentrum Creating010 is geschreven.

Voor dit onderzoek is een consortium gevormd bestaande uit onder andere creatieve mkb’ers en zorginstellingen. Dit consortium stelt zich tot doel creatieve mkb’ers in staat te stellen innovatieve bijdragen te leveren aan de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken. Dit gebeurt aan de hand van drie deelprojecten waarbinnen de creatieve mkb’ers met behulp van Design Thinking samen met professionals uit de zorg, hun doelgroepen, docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam, andere kennisinstituten en vertegenwoordigers van de lokale overheid innovatieve concepten ontwikkelen. Het overkoepelende thema binnen de vraagstukken is het vergroten van de participatie en sociale inclusie van kwetsbare groepen, met name mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, mensen met dementie en hun mantelzorgers en mensen met een lage sociaal-economische status in een multiculturele wijk.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.