Ga direct naar de content

Even Buurten

Gelukkig oud worden in de wijk
Publicatiedatum: 01 november 2010

Even Buurten is een project voor en door de buurt om ouderen in Rotterdam langer zelfstandig te laten wonen.

Toon:

Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Veel ouderen kunnen daar wel wat extra ondersteuning bij gebruiken. Even Buurten Rotterdam richtte zich op ouderen boven de 70 jaar die in hun dagelijkse leven tegen kleine of grote problemen aanlopen, die zij zelf niet meer kunnen oplossen. Hun gezondheid verslechtert en ze zijn minder goed ter been. Of zij hebben psychische problemen zoals geheugenklachten, somberheid of angst. Ook hun sociale kring wordt vaak kleiner. Met een beetje hulp uit de buurt kunnen zij echter prima zelfstandig blijven wonen.

Projectbeschrijving

Het project heeft voorzien in een integrale wijkaanpak die nodig is om het sociale netwerk te verstevigen en tijdige signalering van problematiek te bevorderen. Even Buurten bekeek met de ouderen waar zij behoefte aan hadden om vervolgens samen met de buurt passende ondersteuning te bieden. Elkaar dus beter leren kennen en helpen door 'even te buurten'.

In het project was een belangrijke rol weggelegd voor de sleutelfiguren, de spil en ouderen zelf. Sleutelfiguren zijn bewoners of ondernemers in de buurt die veel contact hebben met ouderen en andere wijkbewoners. De spil ondersteunt de buurt, de bewoners en de sleutelfiguren en werkt in de wijk binnen het veld van de zorg en welzijn. De spil zorgt ervoor dat de wijken in staat zijn om zelfstandig wonende ouderen laagdrempelig te ondersteunen. Daar waar nodig verwijst de spil door naar aanvullende professionele zorg- en welzijnsverlening. 

Het onderzoek is gedaan door het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg. Vanuit Kenniscentrum Zorginnovatie leerden de spillen hoe zichzelf te transformeren van zorg- of welzijnsprofessional tot spil. Ook beschreef het kenniscentrum de competenties en methodiek van het werk. Kijk voor meer informatie ook op www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.