Menu Zoeken English

Reflectieve professional

Patricia Vuijk (lector Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd) en Toby Witte (lector Maatschappelijke Zorg Risicojongeren) werken mee aan de ontwikkeling van het deelproject met het thema ‘Professionalisering tot Reflextive Practitioner’.

Dit project heeft meerdere doelen: kennisdeling binnen de thema’s van de werkplaats onderling, verhoging van evidence-based practice bij zittende en aankomende jeugdprofessionals, en de inzet van eigen kracht.

Naast verhoging van cognitieve- en ontwikkelingspsychologische kennis gaat het ook om verbetering van attitudes en vaardigheden van professionals. Een deel van de uitwerking vindt plaats binnen de community of practice Wmo-Jeugd vanuit de Wmo-werkplaats Rotterdam (tegenwoordig de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Vierdejaarsstudenten van het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) bij Hogeschool Rotterdam verrichten binnen deze community hun afstudeeronderzoek.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.