Ga direct naar de content

Academische Werkplaats ST-RAW

Samen Transformeren - Rotterdamse Academische Werkplaats
Publicatiedatum: 01 januari 2015

In de Rotterdamse Academische Werkplaats ST-RAW werken veertien organisaties uit de hele jeugdhulpketen samen met als doel dat alle jongeren gelijke kansen krijgen in het jeugdbeleid.

Toon:

Patricia Vuijk (lector Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd) en Toby Witte (lector Maatschappelijke Zorg Risicojongeren, Kenniscentrum Talentontwikkeling) werken mee aan de ontwikkeling van Workpackage 5 met het thema ‘Professionalisering tot Reflextive Practitioner’. Deze workpackage heeft meerdere doelen: kennisdeling binnen de thema’s van de werkplaats onderling, verhoging van evidence-based practice bij zittende en aankomende jeugdprofessionals, en de inzet van eigen kracht. Naast verhoging van cognitieve- en ontwikkelingspsychologische kennis gaat het ook om verbetering van attitudes en vaardigheden van professionals.Een deel van de uitwerking vindt plaats binnen de community of practice Wmo-Jeugd vanuit de Wmo-werkplaats Rotterdam. Vierdejaarsstudenten van de sociale opleidingen verrichten binnen deze community hun afstudeeronderzoek.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.