Menu Zoeken English

Academische Werkplaats ST-RAW

Samen Transformeren - Rotterdamse Academische Werkplaats
Publicatiedatum: 01 januari 2015

In de Rotterdamse Academische Werkplaats ST-RAW werken veertien organisaties uit de hele jeugdhulpketen samen met als doel dat alle jongeren gelijke kansen krijgen in het jeugdbeleid.

Toon:

Projectbeschrijving

Om jongeren en hun ouders beter te bereiken met zorg is de academische werkplaats ST-RAW opgericht. ST-RAW staat voor: Samen Transformeren - Rotterdamse Academische Werkplaats. De werkplaats heeft een plan gemaakt waarbij veertien organisaties en alle belanghebbenden (ouders en jongeren, praktijk, beleid en onderzoek) zijn betrokken. Doel is om kennis en vakmanschap over de uitvoeringspraktijk van de jeugdhulp te ontwikkelen en te verspreiden.

Er wordt gestart met vijf vraagstukken (de zogenoemde workpackages) met centraal als thema het vergroten van eigen kracht. Meer informatie hierover vindt u bij Vraagstukken

Onderzoek

In de academische werkplaats wordt de werking van het nieuwe jeugdstelsel onderzocht. Daarnaast doet men onderzoek en ontwikkeling naar instrumenten en methodieken. Vervolgens wordt bestaande en nieuwe kennis breed gedeeld op verschillende manieren: website, nieuwsbrieven, publicaties, presentaties, bijeenkomsten en leernetwerken. Ook wordt kennis gebruikt om opleidingen van professionals te verbeteren.

Doelstelling

ST-RAW wil zich de komende jaren ontwikkelen als een vindplaats van en voor de bestaande (regionale) kennis, vaardigheden en instanties die zich richten op jongeren en hun ouders. Daarnaast zal de academische werkplaats veel aandacht besteden aan verschillen tussen autochtone en allochtone groepen, en aan ouders en jongeren met licht verstandelijke beperkingen.

Film

Bekijk de film over ST-RAW:

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.