Menu Zoeken English

Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte

Zuidwest Nederland

Het Regionaal Consortium is een groep van organisaties waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in regio Zuidwest Nederland samenwerken aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Eén van die doelen is het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg door middel van het uitwisselen en toegankelijk maken van kennis. Binnen het consortium werken partijen vanuit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk voortdurend met elkaar samen. Tot onze leden behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, universiteit, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), GGD’s, jeugdzorg en centra voor jeugd- en gezin.

Toon:

Naast het vaste 'kernteam' kent het regionale consortium een Adviesraad.

Deze raad bestaat uit een vertegenwoordiging van stakeholders en experts uit de regio. De Adviesraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen en bepaalt onder andere:

  • In hoeverre aan de doelstellingen van het regionaal consortium is voldaan.
  • Wat eventuele knelpunten zijn en hoe deze kunnen worden opgelost.
  • Of er een goede balans is tussen wat door partijen geleverd wordt en wat het partijen oplevert ten behoeve van een betere zorgpraktijk en lokale/regionale samenwerking.

Vragen of interesse?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Angélica Venekamp.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen