Openbare les Karin Neijenhuis

'Zorg voor Communicatie; Een goed gesprek is in balans'

Tijdens haar openbare les 'Zorg voor Communicatie; Een goed gesprek is in balans' op 15 maart laat Karin Neijenhuis zien hoe het lectoraat Zorg voor Communicatie werkt aan het realiseren van haar ideaalbeeld.

In 2040 werkt de logopedist nog maar nauwelijks in een eigen behandelruimte. Cliënten en hun naasten vinden samen met de logopedist in hun dagelijkse omgeving een nieuwe balans in communiceren. Nieuwe kennis is gemakkelijk bereikbaar en de logopedist weet deze op waarde te schatten en toe te passen. Als communicatie zorgen geeft, kan iemand rekenen op maatwerk door diverse samenwerkende professionals. Iedereen in de samenleving zorgt voor toegankelijke communicatie en weet de logopedist als sleutelfiguur te vinden.

Karin laat tijdens haar openbare les samen met studenten, docenten, ervaringsdeskundigen en professionals zien hoe het lectoraat Zorg voor Communicatie werkt aan het realiseren van bovenstaand ideaalbeeld. Voorafgaand hieraan is er een presentatie van de werkwijze van de Rotterdamse opleiding Logopedie. Studenten en professionals illustreren de rollen ‘gezondheidscoach’ en ‘ondernemer’. Tevens licht gastspreker Judith Bokhove als voorzitter van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) de behoefte aan zorg voor communicatie in Rotterdam toe.

Het lectoraat valt onder de onderzoekslijn Evidence-Based Care van Kenniscentrum Zorginnovatie.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.